B+R oraz zwiększenie zasobów wiedzy

B+R oraz zwiększenie zasobów wiedzy

Ogólna definicja działalności badawczo-rozwojowej  to przedsiębiorstwo twórcze obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe. W tej definicji kluczowe jest to, że systematyczne prowadzenie prac B+R, powinno oznaczać przynajmniej zdefiniowanie celu projektu badawczego i określenie jego budżetu.

Kolejnym ważnym elementem jest zwiększanie wiedzy. Istotnym celem jest powstanie samych badań oraz „czegoś nowego”, co zwiększa dostępne zasoby wiedzy na świecie. Podając przykład można przywołać przykład opracowania od nowa matematycznego prostokąta. Opracowując nasz prostokąt możemy zauważyć coś innowacyjnego ale jeżeli jego wynik nie wniesie nic nowego do zasobów wiedzy, projekt ten nie zostanie zakwalifikowany.

Zawsze lepiej odnosić się do ogólnej wiedzy, ponieważ przepisy nie określają wymogu innowacyjności np. światowego czy europejskiego. Można zatem odnosić nawet do pojedynczej działalności, jednak zawsze należy zwrócić uwagę na to, czy nasz projekt powiększa zasób wiedzy.

W praktyce badania naukowe mają na celu zdobywanie nowej innowacyjnej  wiedzy. Badania naukowe zostały podzielone na podstawowe, stosowane i przemysłowe:

  • Badania podstawowe przedsiębiorca powinien zgłosić wszystko jednostce naukowej aby otrzymać ulgi. Poziom ten jest eksperymentalny i teoretyczny, opracowując podstawy.
  • Badania stosowane to następny etap gdzie wykorzystuje się zdobytą już wiedzę w praktycznym zastosowaniu.

Jednak najwięcej przygotowuje się  na etapie badań przemysłowych. To właśnie badania przemysłowe, spośród badań naukowych, występują najczęściej u przedsiębiorców. Na tym etapie zdobyta wiedza wykorzystywana jest do opracowania produktów, procesów czy usług.

Głównym celem prac rozwojowych jest stworzenie końcowego wyniku, który będzie można zastosować w działalności. Warto również pamiętać, iż wszystkie testy i walidacje, które są przedsiębiorstwu niezbędne do ukończenia prac badawczych, również się kwalifikują.

W żadnym wypadku do działań B+R nie zalicza się prac obejmujących:

  • rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych,
  • istniejące usługi oraz
  • inne bieżące operacje, nawet jeżeli zmiany mają charakter ulepszeń.

Podsumowanie

Każdy projekt powinien zawierać szereg procesów, które zostały racjonalnie rozpatrzone. Projekt na którym przedsiębiorca będzie opierał swoją wiedzę powinien być uzasadniony. Im bardziej nowoczesna technologia tym większe szanse, że projekt zostanie zakwalifikowany. Jeśli zastosowanie produktu poszerzy wiedzę ogólną danego przedmiotu to wtedy możemy mówić o jego innowacyjności. Każde zastosowanie musi mieć plan oraz jego zastosowanie w życiu codziennym.

Zanim zdecydujemy się na centrum badawczo-rozwojowe powinniśmy zapisać sobie zalety zastosowania oraz ewentualne koszty. Bardziej profesjonalne podejście może skutkować owocną oceną na samym końcu naszego projektu.

Dodaj komentarz