Podkarpacie z nowym centrum komunikacyjnym

Rzeszów stanie się niewątpliwie najmocniejszym ogniwem całego regionu. To tu powstanie Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne. Połączy różne gałęzie transportu i stanie się ważnym węzłem przesiadkowym.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne ma stanowić przestrzeń publiczną integrującą ze sobą różne środki transportu: pociągi, autobusy, taksówki, samochody, a także rowery. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane będą 3 podmioty:

  1. PKP S.A. – odpowiedzialna za dworce kolejowe;
  2. PKP PLK S.A., która będzie odpowiadać za budowę przejścia podziemnego pod torami oraz modernizację układu stacyjnego;
  3. Miasto Rzeszów – w zakresie budowy parkingu podziemnego oraz przystanku dla autobusów komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem placu dworcowego przed budynkiem dworca PKP. Podziemny parking będzie połączony z przejściem podziemnym pod torami, który dodatkowo połączy parking z dworcem kolejowym. Miasto zobowiązało się do dostosowania swojej inwestycji do projektów PKP S.A. oraz PKP PLK S.A.

Wszystkie instytucje podpisały wczoraj porozumienie w sprawie realizacji Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Zadania realizowane przez PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. są współfinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Na projekt „Modernizacja wybranych dworców na liniach kolejowych 68,91,94” PKP S.A. otrzymała ponad 58,66 mln zł dofinansowania unijnego z POIiŚ (szacuje się, że część przypadająca na dworzec Rzeszów Główny to ok. 24 mln zł). Cała inwestycja będzie kosztować ok. 85,13 mln zł. Poza dworcem Rzeszów Główny, prace obejmą także Biadoliny, Jasień Brzeski, Kraków Swoszowice, Sterkowiec, Czarną Tarnowską, Radymno, Sędziszów Małopolski, Stalową Wolę Rozwadów. Dworzec w Rzeszowie jest największy i pochłonie znaczną część środków przeznaczonych na cały projekt. Prace będą polegały na przebudowie budynku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności. Budynek zostanie wyposażony w system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system monitoringu wizyjnego.

Z kolei PKP PLK S.A., która realizuje inwestycję „Poprawa Stanu Technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM) ETAP III Rzeszów Główny”, otrzymała prawie 166,4 mln zł unijnego dofinansowania z POIiŚ. Do głównych zadań projektu należą: budowa trzech nowych peronów, budowa podziemnego przejścia pod torami i przebudowa wiaduktu. Lepszy dostęp do infrastruktury kolejowej będą mieć osoby niepełnosprawne i o ograniczonej mobilności, ponieważ stacja zostanie wyposażona w windy, schody ruchome, system dynamicznej informacji pasażerskiej. Cały projekt to koszt niemal 266,7 mln zł.

Obydwie inwestycje są realizowane przy współpracy z konserwatorem zabytków. 

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz