Dofinansowanie terminala LNG w Świnoujściu z Programu Infrastruktura i Środowisko

Podpisano umowę na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu. Przedsięwzięcie ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich pokryje około 2/3 planowanych kosztów kwalifikowalnych całej inwestycji.

Projekt zakłada rozbudowę morskiego systemu przeładunkowego, budowę lądowego systemu załadunkowego na kolej oraz budowę trzeciego zbiornika LNG wraz z wymaganymi instalacjami i urządzeniami. Umowa na realizację tej inwestycji ma również docelowo zwiększyć możliwości terminala LNG w Świnoujściu w przywracaniu gazu z postaci skroplonej do gazowej (regazyfikacja) z obecnych 5 mld m3 do 7,5 mld m3 rocznie. Aktualne techniczne możliwości regazyfikacyjne terminala LNG zaspokajają 1/3 potrzeb polskiej gospodarki. Po ukończeniu inwestycji ta wartość ma wzrosnąć do ponad połowy potrzeb.

Spośród wszystkich 22 lądowych instalacji tego typu w Europie, terminal w Świnoujściu ma najwyższy poziom wykorzystania, sięgający około 60 proc. mocy regazyfikacyjnych. W przypadku większości europejskich gazoportów ta średnia wynosi ok. 30 proc.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Minister Jerzy Kwieciński

– Dofinansowanie terminala w Świnoujściu ma przyspieszyć proces naszego przejścia do gospodarki niskoemisyjnej. Ma też być kolejną cegiełką, która przyczyni się do skutecznej walki z zanieczyszczonym powietrzem, z którym od dłuższego czasu zmaga się cała Europa – powiedział minister Jerzy Kwieciński. 

Projekt ten ma spoić koncepcję korytarza gazowego Północ – Południe, czyli dwustronnych, międzysystemowych połączeń gazowych oraz krajowych gazociągów, które już istnieją lub znajdują się na różnych etapach realizacji. W ten sposób połączyłyby one – przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry – terminal LNG w Świnoujściu oraz Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe) z terminalem Adria LNG w Chorwacji.

Projekt rozbudowy polskiego terminala znajduje się na europejskiej liście Projektów Wspólnego Zainteresowania (Project of Common Interest). Na tę listę trafiają inwestycje o szczególnym znaczeniu dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie. Przyczyniają się też do osiągnięcia unijnych celów w zakresie energii i klimatu.

Terminal LNG w Świnoujściu jest jednym z największych przedsięwzięć w Polsce, jakie w tej perspektywie finansowej wspiera Unia Europejska. Nie jest to jednak pierwsza inwestycja z POIiŚ 2014-2020 z zakresu infrastruktury gazowej. Dotychczas na tego typu projekty przeznaczono 5,6 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło blisko 2,5 mld zł. Dzięki temu powstanie w sumie około 1425 km gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz