Dotacje przewidziane na maj

Rok szkolny najlepiej zacząć z Funduszami Europejskimi

Szkolne ławki już czekają na wypoczętych i pełnych energii uczniów. Nie tylko one. Nowe możliwości, pomysły i ścieżki rozwoju, jakie zapewniają Fundusze Europejskie, również oczekują na chętnych, którzy gotowi są  podjąć wyzwanie. Oferta wsparcia ze środków unijnych jest szeroka. 

We wrześniu ruszają nowe nabory z programów regionalnych oraz krajowych. Wiele konkursów kierowanych jest do przedsiębiorców. O wsparcie mogą starać się również jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe. 

Cała oferta obejmuje 33 nabory z programów ogólnopolskich, 84 konkursy z programów regionalnych i 7 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zapoznaj się z wrześniowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Jednostki Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorcy

Nauka i edukacja

Otwarta książka

Jeśli edukacja, to tylko na najwyższym poziomie! Już od września Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do ubiegania się o wsparcie finansowe w obszarze nauki i edukacji. Dofinansowanie będzie przeznaczone na uruchomienie nowych miejsc edukacyjnych, zajęć dodatkowych, korekcyjnych i specjalistycznych dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli. 

Więcej informacji na temat konkursów:

Jednostki naukowe, szkoły wyższe, konsorcja naukowe

Badania i rozwój

Fiolki i naczynia laboratoryjne

Zdobytą wiedzę warto rozpowszechniać! Łódzkie Centrum Obsługi Przedsiębiorców ogłasza nabór wniosków w konkursie wspierającym badania, rozwój i komercjalizację wiedzy a dokładnie na inwestycje, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. 

Sprawdź szczegóły konkursu

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Fiolki i naczynia laboratoryjne

We wrześniu na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czekają cztery nowe konkursy z tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków.

O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem musi być zawsze przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dotacji. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. 

Oferta obejmuje:

  • konkurs na projekty, realizowane w regionach słabiej rozwiniętych
  • konkurs dla firm, które posiadają certyfikat „Seal of Excellence” – przyznawany projektom, które już wcześniej doceniono w ramach programu „Horyzont 2020”, ale nie przyznano im finansowania ze względu na ograniczony budżet działania
  • konkurs na projekty realizowane w ramach ścieżki tematycznej „tworzywa sztuczne”
  • konkurs na projekty realizowane w ramach ścieżki tematycznej „technologie kosmiczne”

Więcej informacji o konkursach:

Innowacje

żarówka

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy.

Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Więcej informacji o platformach startowych znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Instytucje ochrony zdrowia, uczelnie wyższe

Zdrowie

Krzyż

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Wiemy o tym wszyscy i aby dbać o zdrowie warto brać udział w badaniach profilaktycznych i zapobiegać ewentualnym schorzeniom.

Jeszcze do 13 września 2019 r. można  wziąć udział w  konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia  na realizację modułu centralnego programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.”

Projektodawcą może być uczelnia medyczna, medyczny instytut badawczy lub podmiot leczniczy.

Sprawdź szczegóły konkursu

Instytucje ochrony zdrowia, podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit podmioty ekonomii społecznej

Infrastruktura społeczna

Boisko, maski teatralne

Szeroką ofertę w zakresie, infrastruktury i aktywizacji społecznej prezentują regionalne nabory.

Nowe konkursy dają możliwość pozyskania pieniędzy na aktywizację społeczno – zawodową, programy aktywności lokalnej, programy integracji społecznej i zawodowej, aktywizację zawodową, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy a także wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji o konkursach:

Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Ochrona środowiska

Listek

Przeciętny Polak wytwarza rocznie ponad 300 kg śmieci komunalnych. Z roku na rok liczba produkowanych śmieci niestety rośnie. Sprawne gospodarowania śmieciami komunalnymi staje się kluczową sprawą. Przede wszystkim chodzi o rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, co ma pozwolić na minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów.

Jeszcze do 27 września trwa nabór wniosków dotyczących budowy infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Konkurs skierowany jest m.in. do samorządów.

Projekt może objąć finansowaniem również inne działania (inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów (np. zakup pojemników na odpady).

Sprawdź szczegóły konkursu

Jednostki samorządu terytorialnego – Gminy

Cyfryzacja

Tablet

Internet mobilny jest podstawowym sposobem dostępu do sieci. Wybieramy go ze względu na szybkość i łatwą dostępność.

Publiczny Internet dla każdego to konkurs, dzięki któremu mieszkańcy polskich gmin uzyskają dostęp do bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej. Dzięki projektowi na mapie Polski pojawi się kilkanaście tysięcy nowych hotspotów.

Sprawdź szczegóły konkursu

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz