Fundusze Europejskie – antidotum na jesienną aurę

Nie ma co kryć, zaczęły się jesienne deszcze, mgły i mroźne poranki. Cofnęliśmy zegarki, szybko robi się ciemno i pewnie większość z nas, wzorem niektórych zwierząt, wolałaby przespać jesienne słoty. Nie ma takiej potrzeby, niezależnie od pogodowej aury, FE mają  do zaoferowania szeroką ofertę wsparcia. Sprawdź, czy środki unijne mogą pomóc również Tobie.  

W listopadzie ruszają nowe nabory z programów regionalnych oraz krajowych. Wiele konkursów kierowanych jest do przedsiębiorców. O wsparcie mogą starać się również uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. 

Cała oferta obejmuje 28  naborów z programów ogólnopolskich, 113 z programów regionalnych. 

Zapoznaj się z listopadowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Naczynia laboratoryjne

Ochrona środowiska naturalnego to temat, który dotyczy każdego z nas. Możemy sami próbować prowadzić pro ekologiczny tryb życia, ale aby chronić środowisko na szeroką skalę potrzebne są rozwiązania systemowe.

Od 14 listopada przedsiębiorcy oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych) mogą otrzymać dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii w obszarze innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska.  

Więcej informacji o konkursie

Innowacje

Żarówka

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy.

Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Więcej informacji o platformach startowych 

Ochrona środowiska

Liść

Przecięty Polak wytwarza rocznie ponad 300 kg śmieci. Z roku na rok liczba produkowanych odpadów niestety rośnie. Samo składowanie nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Odpowiedzią na ten znaczący problem może byćrecykling.

Od 31 października 2019 r. przedsiębiorcy, przyczyniając się do dbałości o środowisko naturalne, mogą wziąć udział w konkursie, którego celem jest dofinansowanie projektów, dotyczących instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu. 

Więcej informacji na temat konkursu

Uczelnie wyższe

Nauka i edukacja

Otwarta książka

Wszyscy jesteśmy różni, inaczej wyglądamy, mamy inne upodobania i przyzwyczajenia. Wejście po schodach do sklepu? Nic prostszego – prozaiczna czynność powtarzana kilkadziesiąt razy w tygodniu. Ale nie dla wszystkich. Dla osoby poruszającej się na wózku to spora przeszkoda.

A gdyby projektować przedmioty i przestrzeń publiczna w taki sposób, by mogły być  używane przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji?

Taką właśnie wiedzę posiądą studenci uczelni, które dzięki dofinansowaniu z FE zrealizują zajęcia obowiązkowe w programie studiów, obejmujące projektowanie uniwersalne. 

Więcej informacji o konkursie

Instytucje kultury, nadawcy radiowi i TV, jednostki administracji rządowej, biblioteki

Cyfryzacja

Tablet

Czytanie pierwszego wydania Pana Tadeusza z 1834, autorstwa Adama Mickiewicza, czy to możliwe? Bliskie obcowanie z kulturą jeszcze nigdy nie było tak proste, wręcz na wyciągnięcie ręki, czy raczej kliknięcie myszką komputera.

Jest to możliwe dzięki konkursowi „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, w którym nadal można składać wnioski o dofinansowanie. O wsparcie z FE mogą się starać Instytucje kultury, nadawcy radiowi i TV, jednostki administracji rządowej, biblioteki a także jako partnerzy przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Więcej o konkursie

Przedsiębiorcy, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organy prowadzące szkoły i przedszkola

Nauka i edukacja

Otwarta książka

Przedszkolaki też potrzebują dostępu do edukacji i miejsc przygotowanych do jej  zdobywania. Fundusze Europejskie w wielu województwach inicjują  inwestycje w infrastrukturę szkolną, przedszkolną i edukacyjną. 

Dofinansowanie można otrzymać na prace polegające na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Więcej informacji:

Przedsiębiorcy, partnerstwa naukowo-przemysłowe

Współpraca biznesu i nauki

Mapa Polski

Zdobytą wiedzą warto się dzielić. W bieżącym miesiącu programy regionalne oferują wsparcie na:

  • wdrożenie własnych i nabytych wyników prac B+R oraz finansowanie kontynuacji badań,
  • projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej,
  • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu 

Szczegóły o konkursach:

Instytucje ochrony zdrowia, uczelnie wyższe

Zdrowie

Krzyżyk

Nic ponad zdrowie! Wiedzą o tym wszyscy: mali i duzi i aby dbać o zdrowie warto brać udział w badaniach profilaktycznych i zapobiegać ewentualnym schorzeniom i wadom. Pomogą w tym wprowadzane w wielu regionach programy terapeutyczne i działania edukacyjne wspierające dostępność do usług medycznych.

W listopadzie ruszają programy profilaktyczne zaburzeń słuchu i mowy u dzieci, chorób kręgosłupa, otyłości i  ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. 

Więcej informacji o konkursach:

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków” 

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

 Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz