Spotkanie informacyjne w Szczecinie „Fundusze Europejskie dla start-upów”

Szczecin, ulica Kuśnierska 12b

20.11.2018, godz. 10:00 - 13:00

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie zaprasza na  spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla start-upów”. W trakcie spotkania wskazane zostaną źródła wsparcia dedykowane bezpośrednio dla start-upów poszukujących opłacalnego i uszytego na miarę modelu biznesowego. Dodatkowo zapoznać się będzie można z Funduszami Europejskimi, które nie zostały stworzone wyłącznie dla przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju, ale mogą okazać się przydatne przy zakładaniu bądź rozwijaniu działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2018 r. od 10.00 do 13.00 w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b​. Rejestracja na spotkanie prowadzona będzie do 15 listopada 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres e-mail Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie.

W przypadku osób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest dla osób chcących zakładać lub rozwijać innowacyjne przedsiębiorstwa.

Program spotkania

  • 9:50 – 10:00 Rejestracja uczestników spotkania;
  • 10:00 – 10:20 Wprowadzenie w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014–2020;
  • 10:20 – 11:45 Wsparcie ukierunkowane na start-upy;
  • 11:45 – 12:00 Przerwa;
  • 12:00 – 13:00 Instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym m.in. fundusze na: szkolenia, doradztwo, działania B+R, usługi otoczenia biznesu, inwestycje;
  • 13:00 Podsumowanie i dyskusja.

 

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, (wejście od ul. Grodzkiej) 70-536 Szczecin
Infolinia 800 34 55 34
e-mail gpi@wzp.pl

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy:

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz