Gilotyna n+3 w 14 województwach nie zadziała

Październik to kolejny miesiąc przyspieszenia w programach regionalnych. Potencjalnie zagrożona kwota zmniejszyła się z 700 milionów euro na koniec września do 460 milionów według stanu na 31 października.

Zagrożenie wynika z dwóch źródeł:

  • zasady n+3, która mówi o tym, ile pieniędzy w danym roku trzeba rozliczyć z Komisją Europejską;
  • tak zwanej rezerwy wykonania, czyli „zamrożonych” 6 procent wartości każdego programu. Te pieniądze można uruchomić po spełnieniu na koniec 2018 roku wskaźników uzgodnionych wcześniej z Komisją Europejską.

Zasada n+3

Z tytułu zasady n+3 zagrożonych jest 26,3 mln euro. To pieniądze, które mogą bezpowrotnie przepaść. Według stanu na 31 października zagrożenie dotyczy województw warmińsko-mazurskiego (11,7 mln euro) i podlaskiego – (14,6 mln euro)

Gilotyna n+3 została w zasadzie zatrzymana. 14 województw i wszystkie programy krajowe przekroczyły granicę, za którą jest już bezpiecznie i pracują na wynik w 2019 roku. Ciekawe jest to, że od kiedy prowadzimy akcję informacyjną, województwa znacznie przyspieszyły. Wrzesień był rekordowym miesiącem w tym roku jeśli chodzi o rozliczenia województw z Komisją Europejską, a październik trzecim najlepszym” – skomentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Rezerwa wykonania

W przypadku rezerwy wykonania jest szansa, że pieniądze pozostaną w danym programie, ale konieczne może okazać się wykorzystanie ich na inne cele, niż pierwotnie zaplanowano. Z tytułu rezerwy wykonania zagrożonych jest 434 mln euro.

Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach kujawsko-pomorskim i podlaskim, gdzie zagrożonych jest odpowiednio 46 i 45 procent rezerwy. W praktyce oznacza to, że w programach tych województw robi się już bardzo „ciasno” i może zabraknąć miejsca na przesunięcia z gorzej do lepiej wdrażanych części programów” – wyjaśnił minister Kwieciński.

Szczegóły w prezentacji „Fundusze UE w październiku. Wielka mobilizacja” (PDF 2 MB)

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz