Jarosław Gowin

Gowin: kształtujemy kolejne pokolenia polskiej elity naukowej

35 młodych naukowców z całej Polski otrzyma łącznie prawie 40 mln zł na realizację własnych projektów badawczych. Minister Jarosław Gowin ogłosił wyniki VIII edycji programu LIDER, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozwój naukowców, korzyści dla społeczeństwa i gospodarki

– Chcąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju polskim naukowcom, w szczególności młodej kadrze naukowej, razem ze wspólnotą akademicką przygotowaliśmy Konstytucję dla Nauki. To reforma inna niż wszystkie: to zmiany wynikające z postulatów zgłaszanych przez całe środowisko, w tym właśnie przez młodych naukowców, którzy coraz częściej będą stanowić o sile i znaczeniu polskiej nauki. To zmiany, które będą kształtować kolejne pokolenia polskiej elity naukowej – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. –  Zgłoszone przez laureatów programu LIDER projekty to doskonały dowód na to, że młodzi polscy naukowcy mają wiedzę, umiejętności oraz chęć zmieniania otaczającego nas świata. Opracowanie systemu automatycznego projektowania i wytwarzania protez w oparciu o techniki 3D, ekologicznego preparatu do intensyfikacji wzrostu i roślin uprawnych i leczniczych czy technologii wytwarzania kompozytów biodegradowalnych dla przemysłu motoryzacyjnego to jedynie przykłady z całej listy prac badawczych, których efekty zostaną spożytkowane z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki –  dodał wicepremier Gowin.

Celem programu LIDER jest budowanie i poszerzanie umiejętności młodych badaczy w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami naukowymi podczas realizacji projektów, których wyniki można upowszechnić w gospodarce. W ósmej edycji programu dofinansowanie z NCBR otrzymało 35 z 183 ubiegających się o niego młodych naukowców. Starając się o nie musieli wykazać się nie tylko wiedzą i kompetencjami do stworzenia i zarządzania własnym zespołem naukowym, ale także zaprezentować konkretny projekt badawczy, który chcieliby realizować dzięki wsparciu z NCBR.

 Doświadczenie, które zaprocentuje

– W programie LIDER wspieramy rozwój młodych naukowców i najlepsze projekty badawcze o potencjale wdrożeniowym. Jednocześnie, poprzez uruchamianie nowych programów, wzorowanych na najlepszych na świecie rozwiązaniach, m.in. amerykańskiej agencji DARPA, kreujemy rynek dla innowacji, definiując konkretne wyzwania technologiczne, którym muszą sprostać naukowcy. Wierzę, że udział w LIDERZE to dla laureatów nie tylko przepustka do kariery naukowej i zawodowej, ale także szansa na realizację przełomowego projektu – powiedział prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Tematyka projektów zgłoszonych w konkursie została zdominowana przez nauki inżynieryjne i techniczne – to  ok. 65 % badań we wszystkich dotychczasowych edycjach i aż 80 % w obecnej. Kolejna dziedzina to nauki przyrodnicze – 17%, a  nauki medyczne i nauki o zdrowiu to tematyka 10% projektów. Najwyższe możliwe dofinansowanie projektu w programie LIDER – 1,2 mln złotych – w tym roku otrzymało aż 10 młodych naukowców. W ramach wszystkich dotychczasowych edycji programu NCBR udzieliło wsparcia już 286 liderom z całej Polski. Na ten cel przeznaczyło ponad 308 mln zł.

 Najlepsi z najlepszych

Najwyżej w tym roku został oceniony projekt dra inż. Tymoteusza Ciuka z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Jego celem jest opracowanie rzeczowej i przetestowanej w warunkach operacyjnych technologii przyrządowej grafenowych czujników pola magnetycznego. Na tle standardowych technologii półprzewodnikowych czujniki z grafenu na węgliku krzemu cechuje bardzo wysoka stabilność parametrów elektrycznych w ekstremalnie szerokim zakresie temperatur (w przedziale od temperatury ciekłego azotu do +300˚C). Potencjał aplikacyjny czujników obejmuje przemysł motoryzacyjny, zbrojeniowy i elektroenergetyczny.

Wśród wyróżnionych w tym roku projektów znajdują się również m.in.:

  • stworzenie sztucznego naczynia krwionośnego,
  • badania nad systemem rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego,
  • opracowanie nowych metod percepcji wykorzystujących czujniki 3D, umożliwiających elastyczną pracę robota manipulacyjnego w przemyśle wytwórczym oraz
  • badania nad zastosowaniem włókien bambusa w elementach obuwia skórzanego, tekstylnego w celu poprawy jego właściwości użytkowych.

Kolejna edycja już niebawem

W trakcie uroczystości w Warszawie dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski ogłosił również dziewiątą edycję programu LIDER. Budżet kolejnego konkursu będzie wyższy niż dotychczas przeprowadzonych i wyniesie 60 mln zł. Młodzi naukowcy będą mogli ponownie ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet 1,2 mln zł już w styczniu – nabór wniosków będzie trwał od 15 stycznia do 15 marca 2018 roku.

Dodaj komentarz