Czy da się jeździć wózkiem po górach? – granty na usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Wózek inwalidzki na górskim szlaku czy nawigowanie osób niewidomych przez smartfona, to już nie tylko pomysły, ale funkcjonujące rozwiązania. To osiągnięcia, które wpisują się w założenia programu Dostępność Plus i są jego urzeczywistnieniem. Wczoraj podpisano kolejne umowy, dzięki którym takie projekty otrzymają wsparcie Funduszy Europejskich. Na ten cel przeznaczono 20 milionów złotych.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania, m. in. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

W ramach realizowanych już działań programu Dostępność Plus, chcemy także stwarzać przestrzeń na mniejsze, ale bardzo innowacyjne projekty adresowane do osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Szansą na wspieranie tego typu innowacji społecznych są fundusze unijne z programu Wiedza Edukacja Rozwój” – podkreśliła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 Umowy na dofinansowanie podpisało czterech partnerów z całej Polski, w tym spółka DGA Wspieramy Wielkich Jutra, poznańskie Stowarzyszenie na Rzesz Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Do końca roku zacznie działać pięć tak zwanych inkubatorów dostępności. W ramach ich działań zostanie wypracowanych ponad 200 kolejnych innowacyjnych rozwiązań. Łączna kwota dofinansowania przeznaczona na ten cel to blisko 20 milionów złotych ze środków unijnych.

Inkubatory dostępności to instytucje i organizacje, które będą udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu do 100 tysięcy złotych osobom indywidualnym, grupom nieformalnym lub innym małym podmiotom, takim jak organizacje pozarządowe. Podmioty te otrzymają dofinansowanie na swoje pomysły, które mają sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji w jak największym stopniu mogły samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych. Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich pomysłów ma odbywać się w sposób partycypacyjny, to znaczy z udziałem osób, którym w przyszłości takie rozwiązania mają służyć.

Praca inkubatorów dostępności ma przyczynić się do stworzenia w Polsce stabilnego ekosystemu sprzyjającego rozwojowi innowacji społecznych. Projekty, jakimi mogą pochwalić się dotychczasowi beneficjenci to np. EasyMove – platforma dla osób na wózkach inwalidzkich, która służy do poruszania się po trudno dostępnych ścieżkach czy Uniodzież – płaszcz przeciwdeszczowy zaprojektowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które mogą łatwo założyć go w pozycji siedzącej. Umowy, które zostały podpisane, umożliwią tworzenie znacznie większej liczby tego typu projektów.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz