MPiT ogłasza konkurs dla Hubów innowacji Cyfrowych

Wsparcie polskich przedsiębiorców w pełnym wykorzystaniu potencjału najnowocześniejszych technologii cyfrowych – to główny cel nowego konkursu MPiT. Nabór wniosków rusza już 14 sierpnia 2019 r.

Infografika nt. wsparcia przemysłu 4.0. Zawiera ikony nawiązujące do tematu

Celem konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają kompetencje do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowej (Digital innovation Hubs), rozumianych jako ośrodki świadczące wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej. Dzięki realizacji konkursu wypracowane zostaną dobre praktyki oraz standardy świadczonych przez DIH-y usług niefinansowego wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, realizowanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Konkurs jest częścią Programu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”. Przewidywany budżet konkursu to 30 mln zł.– Chcemy wspomóc budowę sieci polskich hubów oraz wzmocnić potencjał już istniejących i dzięki temu przyczynić się do możliwie najefektywniejszej transformacji cyfrowej polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. Jednym z pierwszych kroków, służących budowie wspomnianego ekosystemu, było powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Kolejnym jest stworzenie krajowej sieci Hubów Innowacji Cyfrowych – podkreśla wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Czym są Huby Innowacji Cyfrowych

Idea powołania Hubów Innowacji Cyfrowych pojawiła się po raz pierwszy w komunikacie Komisji Europejskiej „Cyfryzacja europejskiego przemysłu – Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego”. Komisja przeznaczyła wówczas – z budżetu programu Horyzont 2020 – kwotę 500 mln euro na utworzenie europejskiej sieci DIH. W ramach organizowanych naborów przyjmowano zgłoszenia wiodących centrów kompetencji, które wraz ze swoimi partnerami tworzyły huby wyspecjalizowane w tematyce ogłaszanych konkursów, dotyczących np. cyfrowych innowacji w procesach produkcji, fotoniki, robotyki czy zaawansowanego przetwarzania danych. Obecnie na liście Komisji Europejskiej znajduje się już kilka polskich hubów.

Cyfrowa Europa na rzecz Hubów Innowacji Cyfrowych

W 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła założenia programu Cyfrowa Europa na perspektywę finansową na lata 2021-2027. Program ma się skoncentrować się na kilku priorytetach:

  • budowie i wzmocnieniu zdolności UE w zakresie obliczeń wielkiej skali i przetwarzania danych (High Performance Computing);
  • badaniach i rozwoju sztucznej inteligencji (Artificial Inteligence);
  • wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa ze względu na jego znaczenie dla europejskiej demokracji oraz unijnej gospodarki;
  • rozwijaniu kompetencji cyfrowych, tak aby wiedza i umiejętności wykorzystania najnowocześniejszych technologii cyfrowych stawały się coraz bardziej powszechne;
  • wdrażaniu interoperacyjnych rozwiązań w obszarach interesu publicznego oraz ułatwienie przedsiębiorcom, a zwłaszcza małym i średnim, dostępu do technologii cyfrowych i specjalistycznej wiedzy.

Zamierzeniem programu Cyfrowa Europa jest zapewnienie Hubom Innowacji Cyfrowych dostępu do wiedzy technologicznej i zaplecza doświadczalnego, umożliwiającego lepszą ocenę zasadności projektów z zakresu transformacji cyfrowej. Usługi w zakresie testów i doświadczeń świadczone przez centra innowacji cyfrowych będą mogły obejmować także inne technologie prorozwojowe przyczyniające się do wdrożenia nowych rozwiązań. Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych ma objąć możliwie najszerszy obszar Starego Kontynentu. Dotacje na ich rozwój będą przyznawane bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Kto może otrzymać dofinansowanie z MPiT

O finansowe wsparcie mogą ubiegać się konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz podmioty not-for-profit statutowo działające na rzecz innowacyjności. Aplikacje można składać w nieprzekraczalnym terminie od 14 sierpnia do 13 września 2019 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz