MPiT wyłoniło pierwsze Huby Innowacji Cyfrowych

Krakowski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Voicelab.AI oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – to liderzy wyłonionych przez MPiT Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs). Ich zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców w cyfrowej transformacji.

Krakowski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Voicelab.AI oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – to liderzy wyłonionych przez MPiT Hubów Innowacji Cyfrowych.

Program „Przemysł 4.0” ustanowił 24 lipca Minister Przedsiębiorczości i Technologii, realizując politykę innowacyjną państwa.

Transformacja do przemysłu 4.0 jest procesem długotrwałym i wymagającym zmian na wielu płaszczyznach. Konieczna jest odpowiednia strategia, nabycie nowych kompetencji, wyszkolenie kadr i w końcu implementacja wybranych rozwiązań do danej firmy – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Przez najbliższe dwa lata huby będą prowadzić m.in. działania informacyjno-demonstracyjne, szkoleniowe oraz doradcze, aktywnie docierając do przedsiębiorców, co pozwoli wypracować standardy świadczenia usług na wysokim poziomie jakościowym przez ośrodki tego typu. W tym procesie DIH-y będą budowały także pogłębioną kooperację z Platformą Przemysłu Przyszłości oraz pomiędzy sobą.

Otrzymaliśmy 42 aplikacje, z których wybraliśmy pięć ośrodków rozmieszczonych w różnych miejscach Polski. Każdy z nich ma inny model i własne podejście do usług świadczonych przedsiębiorcom. Za dwa lata, bazując na doświadczeniu tych ośrodków, zostaną wypracowane najlepsze standardy, które będą musiały spełniać kolejne huby – dodał Marcin Ociepa, wiceminister resortu.

Działania hubów będą koncentrować się na:

 1. Informowaniu o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych;
 2. Działaniach demonstracyjnych, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na technologiach cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów);
 3. Edukacji i szkoleniach, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu technologii cyfrowych i umiejętności ich stosowania;
 4. Doradztwie, które będzie polegać na wskazaniu przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Ponadto współpraca może zakończyć się przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa;
 5. Działaniach implementacyjnych tj.:
 • wdrożeniowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania;
 • integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

Rozwiązania technologiczne, które będą głównymi obszarami działalności wyłonionych w konkursie hubów to:

 • łączność w technologii 5G,
 • algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
 • Internet Rzeczy (IoT),
 • BIM (Building Information Modelling),
 • chmura obliczeniowa,
 • rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
 • automatyka i robotyka,
 • Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (Computer Integrated Manufacturing),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • technologie przyrostowe (druku 3D).

Nad właściwą realizacją projektu będzie czuwać Komitet Sterujący z udziałem przedstawicieli MPiT oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Działalność hubów wystartuje jeszcze w 2019 r. Program będzie realizowany do 2021 roku.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz