150 milionów złotych dla innowacyjnych przedsiębiorców z sektora MŚP dzięki gwarancjom z programu Inteligentny Rozwój

Jesteś właścicielem innowacyjnego przedsiębiorstwa i chcesz wziąć kredyt na rozwinięcie firmy lub wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, ale nie masz wystarczającego zabezpieczenia wymaganego przez bank? Skorzystaj z gwarancji Biznesmax, oferowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja to bezpłatne zabezpieczenie kredytu,  udzielane przy współpracy z bankiem kredytującym. Pieniądze pochodzą ze środków Funduszu gwarancyjnego, dofinansowanego z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Dzięki gwarancjom banki udzieliły już innowacyjnym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom kredytów o wartości ponad 150 milionów złotych.


– Finansowanie innowacyjnych projektów z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych, takich jak gwarancje, to ważna część Programu Inteligentny Rozwój.  Z zadowoleniem obserwujemy rosnące zainteresowanie przedsiębiorców tą formą wsparcia i liczymy, że dynamicznie będzie przybywać  firm, które z niej skorzystały i zrealizowały swoje innowacyjne pomysły – mówi wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.


Gwarancja może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących projekty związane z rozwojem działalności gospodarczej firm. Wlicza się w to również wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Może ona objąć kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący. Przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystają kredyt objęty gwarancją POIR, będą mogli również otrzymać dotację na spłatę znacznej części zapłaconych odsetek kredytowych.


Aby uzyskać wsparcie w formie gwarancji oraz dotacji na spłatę odsetek, zainteresowani przedsiębiorcy powinni zgłosić się do jednego z 10 banków komercyjnych/spółdzielczych współpracujących z BGK: 

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz