Zakończenie konkursów w programie Interreg Polska – Saksonia

15 października 2019 r. zakończyły się dwa konkursy w programie Interreg Polska ─ Saksonia. Wpłynęło 14 wniosków o wartości 7,2 mln euro wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwszy z naborów dotyczył transgranicznej edukacji. Jego zadaniem było zebranie propozycji projektowych, dzięki którym polsko-niemiecka oferta edukacyjna poszerzy się o nowe pomysły oraz będzie lepiej odpowiadać na wyzwania transgranicznego rynku pracy.

Drugi konkurs miał na celu pozyskanie inicjatyw w dziedzinach partnerskiej współpracy polskiej i niemieckiej administracji, współpracy obywateli i instytucji oraz ochrony środowiska.

„Inwestycja w edukację, w tym w poprawę kwalifikacji kadr i naukę języka kraju partnerskiego, wzmocni pozycję mieszkańców obszaru wsparcia na rynku pracy. Rozwój innowacji przy udziale szkół wyższych i przedsiębiorców przyspieszy rozwój gospodarki w regionie. Dbałość o środowisko naturalne i zrównoważone korzystanie z jego zasobów pozwolą zachować dla przyszłych pokoleń cenne walory przyrodnicze pogranicza. Dzięki ściślejszej współpracy obywateli i instytucji oraz skuteczniejszej administracji problemy lokalnej społeczności będą lepiej rozwiązywane” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda.

W pierwszej połowie przyszłego roku Komitet Monitorujący program wybierze projekty do dofinansowania. 

Więcej informacji na stronie programu Polska – Saksonia

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz