Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019!

Modernizacja linii kolejowej Lublin – Stalowa Wola-Rozwadów i rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej w Lublinie znalazły się w gronie Top Inwestycji Polski Wschodniej 2019 r. Realizację obu projektów wsparły środki Programu Polska Wschodnia.

W konkursie nagrodzono 10 inwestycji – najciekawszych, mających największy wpływ na rozwój makroregionu i poprawiających jakość codziennego życia mieszkańców. Wyboru najlepszych projektów dokonało jury złożone z przedstawicieli samorządów, administracji i biznesu, a także internauci w oddzielnym głosowaniu.

Nagrodzony projekt ekologicznego transportu miejskiego to pierwszy zakończony z 14 podobnych inwestycji, które w stolicach województw makroregionu wspiera Program Polska Wschodnia. Dzięki unijnej dotacji – 65, 3 mln zł, na Bystrzycy zbudowano most 700-lecia, który połączył dwie części miasta. Dzięki niemu mieszkańcy osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i uczestnicy wydarzeń organizowanych na Arenie Lublin mogą szybciej dotrzeć do centrum. Dzięki dotacji przebudowano ulicę Muzyczną. Wyznaczono na niej buspasy, postawiono trakcję trolejbusową i wytyczono ścieżki rowerowe, które bezkolizyjnie łączą się z biegnącymi wzdłuż rzeki. Na ulicy Jana Pawła uzupełniono brakujący odcinek trakcji trolejbusowej, który pozwolił na dopełnienie pętli. Miasto kupiło też 15 nowych trolejbusów.

Zdjęcie przedstawia ulicę Muzyczną w Lublinie

foto: Most 700-lecia nad Bystrzycą

Druga z nagrodzonych inwestycji – modernizacja linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola Rozwadów – jest już za półmetkiem. Choć zakończenie projektu zaplanowane jest na koniec 2020 r., już teraz podróżni mogą korzystać z oddanych do użytku po modernizacji peronów, stacji i przystanków. W sumie remont obejmie 20 stacji i przystanków osobowych. Głównym atutem inwestycji jest elektryfikacja blisko 100 km linii, co w praktyce oznacza nowe możliwości dla ciężkich przewozów towarowych. Wartość projektu do 451 mln zł, w tym 312 mln zł dofinansowania UE.

Na zdjęciu stacja kolejowa Kraśnik

foto: stacja Kraśnik

Wszystkie nominowane w konkursie projekty

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz