Jak przygotować model biznesowy dla firmy starającej się o dotację?

Jak przygotować model biznesowy dla firmy starającej się o dotację?

Jak samo słowo „model” wskazuje, jest to pewna konstrukcja, wzorzec, na podstawie, którego będziemy dalej rozwijać naszą działalność. Tworząc schemat działania mamy możliwość wglądu i uporządkowania naszych planowanych strategii. Modele biznesowe są nam potrzebne. Pomagają w wyznaczaniu sobie kolejnych celów, są swego rodzaju mapą naszego biznesu, prowadzącą do sukcesu, na której jasno i wyraźnie sami wybieramy i określamy swoją drogę z zaznaczonymi głównymi punktami. W samym procesie tworzenia takiego modelu uzyskujemy schemat działania naszego przedsiębiorstwa. W czasie jego powstawania możemy przyjrzeć się z dystansu na najważniejsze obszary jej funkcjonowania. Na tym etapie pojawia się też pytanie o to, w jaki sposób zarabia nasza firma i co zrobić, by zarobek ten był jak najwyższy. Aby to określić, trzeba dokładnie obserwować swoje działania i wyłapać najważniejsze elementy jej funkcjonowania. Pamiętajmy, że to jednak zarabianie jest głównym celem naszego przedsiębiorstwa.

O korzyściach płynących z internacjonalizacji nie trzeba nikogo przekonywać, eksport umożliwia pozyskanie nowych rynków zbytu i znaczne poszerzenie prowadzonej działalności, co jest dużą szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie każdą firmę jednak stać na inwestycje, nie ma zresztą konieczności angażowania własnych środków. Dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Wschodnia, praktycznie każda firma działająca w tym makroregionie może skorzy stać z wyjątkowych możliwości rozwoju. Działanie to umożliwia uzyskanie dotację na internacjonalizację małych i śred nich przedsiębiorstw. Jednym z koniecznych wymogów jest przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji.

Niniejszy poradnik ma za zadanie przedstawić, czym jest Model Biznesowy Internacjonalizacji MBI, jakie wymogi formalne musi on spełniać, w jaki sposób jest sporządzany. Ponadto staramy się przedstawić Państwu model biznesowy Canvas, który jest modelem zalecanym w przygotowaniu MBI. Z uwagi na jego bardzo uniwersalny charakter, może być on stosowany także, jako samodzielny model, który pozwoli na opracowanie innowacji w dotychczasowym modelu działania naszej firmy i pozwoli każdemu z pracowników stać się częścią przyszłych zmian.

Każdy przedsiębiorca, tak początkujący, jak i ten, który prowadzi już swój biznes, powinien posiadać swój własny, niepowtarzalny model biznesowy. Do stworzenia go potrzebny nam jest przede wszystkim otwarty umysł, kartka, ołówek i… gumka myszka, bo zapewne będzie on podlegał wielu modyfikacjom i poprawkom, nie tylko na początkowym etapie tworzenia. Nie ma konieczności tworzenia długich i skomplikowanych biznesplanów czy rozbudowanych frameworków.

Tutaj masz otwarte pole do popisu. Zaangażuj swoich współpracowników, jeśli ich masz, twórzcie nowe plany, strategie, schematy, nawet, jeśli wydają ci się one zupełnie nieprawdopodobne i nierealne. Twórz nowe wartości, zastanów się, jak można na nich zarobić, wykreślaj, dopisuj, zamieniaj kolejność….. Na kartce możesz pisać wszystko, co tylko przyniesie ci wyobraźnia, to nic nie kosztuje. Szlifujesz teraz kreatywność, uczysz siebie i współpracowników samodzielnego, ale jedocześnie zespołowego myślenia. Postarajcie się określić koszty, inwestycje, przychody, dochody, wady, zalety, profil odbiorców… możliwości są nieograniczone. Poza oczywistymi korzyściami rozwoju twórczego myślenia, poza odkrywaniem nowych, niejednokrotnie zaskakujących możliwości, jakie daje nam taka praca z kartką papieru, bezcenna jest także wartość integracyjna tego przedsięwzięcia.

Źródło : parp.pl

Dodaj komentarz