Kapitan widzi najdalej

Każde przedsiębiorstwo, nawet bardzo małe, funkcjonuje w coraz szybciej zmieniających się realiach. Trzeba być na bieżąco z nowinkami ekonomicznymi  i prawnymi. Ale nie tylko, konieczne są także szkolenia zawodowe. Menadżer, jak kapitan na mostku, ma za zadanie prowadzić załogę przez te niespokojne wody ku jasno wyznaczonym celom. Jednym z najważniejszych punktów na jego mapie powinna być troska o rozwój pracowników i szkolenia.

Na szczęście usługi rozwojowe są dziś szeroko dostępne – właśnie dla mikro, małych i średnich firm. Dzięki Funduszom Europejskim jest w czym wybierać. Firmy, zwłaszcza mikro, małe i średnie (MŚP), stają często przed dylematem: jak rozwijać działalność i stawiać na wiedzę oraz innowację, nie mając pieniędzy na szkolenie pracowników?

Niestety, wielu przedsiębiorców nie znajduje dobrej odpowiedzi. Potwierdzają to badania. Wynika z nich, że prawie 40 proc. za cel strategiczny podaje… utrzymanie się na rynku. Ci, którzy powinni być motorem polskiej gospodarki, nie mogą, jak widać, uznać rozwoju za priorytet. Są zmuszeni koncentrować uwagę na przetrwaniu firmy.

Klucz w rozwoju

Liczby mówią same za siebie: zaledwie 12 proc. przedsiębiorstw w Polsce ma spisaną strategię rozwoju. Jedynie co dziesiąta mała firma ma strategię zarządzania pracownikami. Średni przedsiębiorcy wypadają nieco lepiej: strategię zarządzania zasobami ludzkimi ma już 26 proc. z nich. Tak wynika z badań Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Niestety, kłopoty z zarządzaniem, na które oczywisty wpływ mają kompetencje menadżerskie, przekładają się na perspektywę funkcjonowania firm. W Polsce, w piątym roku działalności, znika ok. 31 proc. przedsięwzięć biznesowych – to wprawdzie mniej niż średnia europejska, która wynosi ok. 44 proc., ale nadal zbyt dużo.

Kompetencje w zakresie zarządzania są dzisiaj kluczowe także z innego, bodaj najważniejszego powodu. Rynek pracy stał się rynkiem pracownika. O ambitnych, zmotywowanych, budujących wizerunek i dobrobyt firmy ludzi trzeba dziś konkurować. Jeżeli chcesz utrzymać i budować dobry, doświadczony i zgrany zespół – kompetencje osób zarządzających powinny stale rosnąć.

Dane GUS potwierdzają, że ten aspekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa: wzrostu liczby obsłużonych klientów, powiększania zespołu pracowników, i co oczywiście nie mniej ważne, przychodów netto. Nic dziwnego, że  kluczową rolę jakości pracy menadżerskiej potwierdziło ponad 80 proc. badanych.Na szczęście coraz więcej liderów ma tego świadomość, czego wyrazem jest udział w różnorodnych szkoleniach, studiach podyplomowych akademiach menadżerskich, korzystanie z doradztwa.  A jest w czym wybierać…

Akademia Menadżera

Ciekawą inspiracją może być Akademia Menadżera MŚP. Udział w projekcie umożliwia skorzystanie z Funduszy Europejskich na kompleksowy rozwój kompetencji menadżerskich. Pieniądze można przeznaczyć na szkolenia i doradztwo dla właścicieli firm i osób na stanowiskach kierowniczych. Z Akademii mogą także skorzystać wyróżniający się pracownicy, których, zgodnie ze ścieżką kariery, czeka niebawem awans i objęcie roli szefa.

Akademia Menadżera to kompleksowa pomoc „szyta na miarę”. Oznacza to, że firmy mogą liczyć nie tylko na dofinansowane szkolenia, ale też wysokiej jakości usługi doradcze (np. coaching). Ponadto otrzymają pomoc w określeniu, jakich kompetencji najbardziej potrzebuje ich zespół, żeby się rozwijać. Wspólnie można będzie ocenić, w jakim stopniu kadra zarządzająca firmy te kompetencje już posiada. Szkolenia i doradztwo pozwolą zdefiniować i wyeliminować lukę pomiędzy tym, jakich kompetencji potrzebuje firma, a tym, co potrafią zarządzający. Taka pomoc przyniesie najwięcej różnorodnych korzyści biznesowych.

Zanim stworzono Akademię, eksperci opracowali listę kompetencji menadżerskich. To aż 95 różnych umiejętności, potrzebnych w wykonywaniu zadań związanych z zarządzaniem.

Są wśród nich między innymi:

  • chęć samorozwoju,
  • dążenie do rezultatów,
  • empatia,
  • gotowość do uczenia się,
  • orientacja na cel i działanie,
  • podejmowanie ryzyka,
  • przyswajanie nowej  wiedzy,
  • wywieranie wpływu,
  • wyznaczanie priorytetów.

Lista jest także swego rodzaju wytyczną przy korzystaniu z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Żeby sięgnąć po dotacje i wziąć udział w Akademii Menadżera trzeba wybrać szkolenia oferowane na tej platformie internetowej. Czym jest Baza i jak używać jej zasobów?

Baza Usług Rozwojowych

To bezpłatna, bardzo rozległa oferta szkoleń i kursówprzeznaczona dla firm z sektora mikro, małych i średnich firm przedsiębiorstw. Z dofinansowanych szkoleń mogą korzystać nie tylko menadżerowie, ale też pracownicy. Baza Usług Rozwojowych zapewnia dostęp do bardzo zróżnicowanych kursów zawodowych, doradztwa, szkoleń, studiów podyplomowych, przekazywania wiedzy i doświadczeń w modelu mentoringu czy coachingu. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez renomowane firmy szkoleniowe.

Przedsiębiorcy i pracownicy mają do dyspozycji aktualną ofertę szkoleniową w podziale na 12 kluczowych kategorii. Wyszukiwarka umożliwia filtrowanie wyników według cen, województw, miejscowości, ocen firm realizujących usługi rozwojowe bądź sposobu finansowania. O tym, jak działa Baza przeczytasz szerzej na Portalu Funduszy Europejskich.

Krok po kroku

Zapał do szkoleń i rozwoju to jedno, ale kluczowe jest pytanie: ile to kosztuje i jak można skorzystać z tej bogatej oferty? Przedsiębiorcy mogą liczyć na zwrot od 50% do 80% kosztów szkolenia czy innej usługi rozwojowej. Kwota, jaką może otrzymać każde przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych zależy od jego wielkości i lokalizacji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP oraz  u operatorów, czyli firm szkoleniowych wybranych do obsługi Akademii Menadżera MŚP.  

Akademia Menedżera MŚP – formularz zgłoszeniowy

Każdym zgłoszeniem opiekuje się jeden z 6 operatorów Akademii Menadżera, działających na terenie obejmującym kilka województw, czyli w tzw. makroregionach. Zgłoszenie trafia do operatora właściwego dla makroregionu, w którym jest siedziba przedsiębiorcy. Wybrana firma szkoleniowa, pełniąca rolę operatora, przeprowadzi przedsiębiorcę przez kolejne kroki Akademii tj. sprawdzi czy firma wysyłająca zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi udziału w Akademii. Przeprowadzi także diagnozę potrzeb. Wszystko po to, aby szkolenia były „skrojone na miarę” i jak najefektywniej przyczyniły się do rozwoju firmy.

 Dobra wiadomość dla firm, które jeszcze nie skorzystały z takiego wsparcia. Otrzymają one pierwszeństwo w dostępie do menadżerskich szkoleń oraz doradztwa.

 Dla budowlanki, turystyki i finansów

Kolejną ciekawą inicjatywą jest działanie o nazwie „Kompetencje dla sektorów”. To oferta szkoleniowa kierowana do przedsiębiorstw z konkretnych branż: budowlanej, turystycznej i finansowej. Firmy, które skorzystają z tej oferty, mogą liczyć na zwrot 80% poniesionych kosztów szkoleń.  W przypadku firm budowlanych oferta obejmuje min. szkolenia dla tak poszukiwanych specjalności jak dekarz, betoniarz-zbrojarz czy kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym.

Finansiści mogą wybierać spośród kursów na temat np. danych osobowych, podzielonej płatności (split payment), unijnej dyrektywy dot. usług płatniczych (PSD2) i jej wpływu na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych. A może warto również skorzystać z oferty dotyczącej różnorodnych aspektów działalności w bankach i instytucjach finansowych?

Dla sektora turystyki wiodącymi tematami są obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych oraz bezpieczeństwo danych osobowych w tej branży.

Jak skorzystać z tak szerokiej oferty? Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny. W tym przypadku również możesz liczyć na pomoc firm szkoleniowych (operatorów) wybranych przez PARP do obsługi przedsiębiorstw zainteresowanych ofertą. Tym razem operatorzy wybrani zostali według klucza branżowego tj. dla każdego z trzech sektorów. Dane operatorów znajdziesz na stronie PARP To oni przeprowadzą przedsiębiorcę przez kolejne kroki – od sprawdzenia dokumentów zgłoszeniowych, przez wybór szkoleń z BUR, aż po rozliczenie i wypłatę dotacji.

Zarówno szkolenia branżowe (tzw. Kompetencje dla sektorów), jak i Akademia Menadżera są współfinansowane z Funduszy Europejskich, a konkretnie z Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Duzi także mogą

Powody do zadowolenia mają także duże przedsiębiorstwa z sektorów przemysłowych. Będą one objęte wsparciem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga! Wsparcie dotyczyć będzie firm z sektora technologii informacyjnych (z wyłączeniem przetwarzania danych i zarządzania stronami internetowymi oraz działalności wydawniczej w zakresie oprogramowania), motoryzacyjnych (z wyłączeniem handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi i ich naprawą) oraz branży mody i innowacyjnych tekstyliów.

Jedno z najchętniej cytowanych w biznesie porzekadeł brzmi: ten, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Jest ono nadal bardzo aktualne. Pokazują to statystyki i badania opisujące nie tylko ograniczoną żywotność młodych firm na rynku, ale też zachowawczy charakter zadań, jakie stawiają sobie i swoim zespołom menadżerowie.

Przy dużym wsparciu Funduszy Europejskich i dzięki opisanej powyżej dostępnej, a przede wszystkim zróżnicowanej ofercie szkoleń „skrojonych na miarę”, masz szansę zacząć zmieniać to już dziś. Kapitan widzi przecież najdalej! 

Dodaj komentarz