Nabór kandydatów na ekspertów do oceny nowego projektu pozakonkursowego

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Inteligentny Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów do oceny projektu pozakonkursowego dla działania 2.6 PO IR Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest do 16 września 2019 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne poniżej, w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa w ogłoszeniu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: eksperciPOIR@miir.gov.pl, z dopiskiem: „Nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektu pozakonkursowego Własność intelektualna w Twojej firmie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.”

Dokumenty

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz