Dotacje przewidziane na maj

Nowa jakość studiów doktoranckich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla szkół wyższych oraz instytutów naukowych na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Na zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach III stopnia NCBR planuje przeznaczyć 155 mln zł. Nabór do konkursu ruszy w lutym.

W ramach dofinansowania instytucje kształcące doktorantów będą tworzyć i realizować wysokiej jakości interdyscyplinarne programy o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Powstaną także międzynarodowe programy studiów doktoranckich współtworzone przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni i inne jednostki naukowe. Ponadto w ofertach uczelni i instytutów naukowych pojawią się kluczowe dla gospodarki i społeczeństwa programy studiów doktoranckich, które wspierają innowacyjność kraju i zapewniają możliwość komercjalizacji rezultatów studiów III stopnia. „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” mogą objąć ponad 1100 uczestników  – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Podstawą konkursu będą modele studiów, jakie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypracowało podczas konsultacji ze środowiskiem naukowym. Wnioski do konkursu mogą składać szkoły wyższe oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Projekty dofinansowane w ramach „Interdyscyplinarnych Programów Studiów Doktoranckich” mogą prowadzić wyłącznie jednostki naukowe, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo dobry).

Dofinansowane projekty będą trwać od 24 do 60 miesięcy, czyli obejmą pełny cykl kształcenia na studiach III stopnia. Zagwarantuje to młodym naukowcom kompleksową edukację w ramach nowatorskich programów i ułatwi podjęcie pierwszych i jednocześnie decydujących kroków do transferu wyników badań do gospodarki. Przewidujemy, że średnia wartość projektu na jednego uczestnika może sięgać nawet 135 000 zł – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na dodatkowe punkty w postępowaniu konkursowym mogą liczyć m.in. wnioskodawcy, którzy posiadają Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego („KNOW”) lub którzy w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej albo badawczo-rozwojowej otrzymali kategorię A+ (poziom wiodący). Punkty bonusowe otrzymają też projekty środowiskowych studiów doktoranckich prowadzących do przygotowywania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich oraz te, które przewidują wsparcie jednostek w zakresie otwierania wspólnych przewodów doktorskich.

Wnioski do konkursu na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” można składać od 1 lutego do 31 marca 2017 r.

Dodaj komentarz