Naucz się nowocześnie zarządzać firmą przy wsparciu środków europejskich z POWER

Do końca roku trwa nabór wniosków do programu Akademia Menadżera Innowacji. Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych.

Na grafice od lewej napis: Dołącz do programu Akademia Menadżera Innowacji, Dowiedz się jak skutecznie wprowadzić innowacje w swoim przedsiębiorstwie. Z prawej strony trzy zdjęcia pokazujące pracowników firm.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to druga edycja autorskiego programu szkoleniowo-doradczego kierowanego do kadry zarządzającej firm.

Dla rozwoju innowacyjnych firm potrzebni są menadżerowie posiadający wysokie kompetencje z zakresu kształtowania kultury innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem oraz całym cyklem innowacyjnym. Wszystkie te kompetencje można zdobyć ze wsparciem programu Akademii Menadżera Innowacji.

AMI oferuje komponent szkoleniowy w postaci cyklicznych zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne) i przede wszystkim zapewnia Twojej firmie wsparcie doradcy i eksperta tematycznego przez cały cykl uczestnictwa.

Dzięki udziałowi w AMI pracownicy w firmie będą mogli nabyć kompetencje niezbędne do zarządzania innowacjami, firma zaś uzyska wskazówki, jakie kroki powinna podjąć, aby oprzeć swój rozwój na innowacjach, tworzyć je i wdrażać.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie wynosi 80% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych.

Więcej informacji na temat programu Akademia Menadżera Innowacji znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz