Jak przygotować model biznesowy dla firmy starającej się o dotację?

Platformy startowe dla nowych pomysłów – umowy w toku

Już cztery nowe Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Polska Wschodnia z umowami! Kolejne dwie w przygotowaniu. Tak oto zamyka się czas przygotowań Platform do wspierania kolejnych start-upów!

Przypomnijmy – w pełnej edycji działania Platformy startowe dla nowych pomysłów w Programie Polska Wschodnia startupy będą korzystać ze wsparcia 6 Platform. Nasze Platformy to partnerstwa obejmujące 10 funduszy inwestycyjnych, 25 przedsiębiorstw i 9 uczelni skupionych wokół następujących koordynatorów:

  • Białystok: Miasto Białystok – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
  • Lublin: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
  • Puławy: Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o.
  • Lublin: Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o.
  • Rzeszów: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Olsztyn: Gmina Olsztyn/ Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Grafika z napisem: Platformy startowe dla nowych pomysłów

Każda z Platform oferuje startupom unikalną ścieżkę rozwoju – tzw. inkubację. Zgodnie z planem w pełnej edycji działania w inkubacji weźmie udział nawet 1300 wyselekcjonowanych pomysłów na innowacyjny biznes. Zawarcie umowy pozwala Platformom oficjalnie rozpocząć tę działalność.

„Dla rozwoju polskiej gospodarki niezbędny jest wzrost innowacyjności naszych firm. Dzięki środkom UE z Programu Polska Wschodnia tworzymy warunki dla dynamicznego rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości startupowej. Wierzę, że program wspierania startupów w Polsce wschodniej „Platformy startowe dla nowych pomysłów” to szansa dla makroregionu, aby stał się zagłębiem nowych innowacyjnych firm o znacznym potencjale rynkowy” – mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Od 14.11. działa także nowa wersja strony internetowej www.PlatformyStartowe.gov.pl. To za jej pomocą, już od stycznia 2019 r. będzie można zgłosić swój pomysł na innowacyjny biznes w Polsce Wschodniej. Na stronie znajdują się opisy poszczególnych Platform. Sukcesywnie pojawiać się będą na niej kolejne ważne informacje – o działalności Platform i jak i o całym działaniu Platformy startowe dla nowych pomysłów.

***

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja startupów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz