Polska Cyfrowa liderem wśród krajowych programów unijnych

Wartość podpisanych umów na realizację inwestycji w ramach programu Polska Cyfrowa (POPC) wynosi 12,5 miliarda złotych. W tej kwocie udział środków europejskich to 8,6 miliarda złotych, czyli 93 procent dostępnej puli. To główny wniosek z posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC.

Przy długim stole siedzi pięć osób. Na stole stoją laptopy i mikrofony. Pośrodku siedzi wiceminister Grzegorz Puda. Za siedzącymi stoją banery biblioteki Narodowej i programu Polska Cyfrowa. Obok ekran.

Dofinansowanie projektów z programu Polska Cyfrowa przekroczyło 90 procent dostępnych środków. To najwyższy poziom spośród wszystkich programów unijnych na lata 2014-2020. Obecnie trwa proces podpisywania kolejnych umów oraz uruchamiane są ostatnie konkursy – powiedział wiceminister Grzegorz Puda.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej pogratulował efektów wdrażania programu oraz podkreślił, że dla Komisji Europejskiej cyfryzacja jest celem priorytetowym.

Minister Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji rekomendowała, aby utworzyć odrębny program dotyczący szeroko pojętej cyfryzacji. Argumentowała swój wniosek efektywnym wdrażaniami POPC w obecnej perspektywie finansowej.

Uchwały podjęte przez Komitet Monitorujący POPC dotyczyły przyjęcia kryteriów wyboru projektu w ramach działania „Akademia innowacyjnych zastosowań technologii cyfrowych”. Zatwierdzono także metodykę oraz formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla działania „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W XV posiedzeniu Komitetu Monitorującego program Polska Cyfrowa uczestniczyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, strony rządowej, Komisji Europejskiej oraz reprezentanci Instytucji Pośredniczących i Instytucji Zarządzającej.

Posiedzenie było połączone z wizytą studyjną w Bibliotece Narodowej i prezentacją projektów e-usługa OMNIS i PATRIMONIUM – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz