Rusza cykl konferencji regionalnych „Postaw na Polską Markę”

Spotkaniem w Krakowie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otwiera serię konferencji dla przedsiębiorców. Chcemy ich zachęcić do rozwijania działalności oraz do aktywnego wychodzenia ze swoim rozwiązaniami na zewnątrz.

– Nasza gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, co potwierdzają  publikowane co chwila prognozy krajowych i międzynarodowych instytucji. Jednak by móc dalej się rozwijać, nasze firmy muszą w większym stopniu inwestować i wychodzić ze swoimi rozwiązaniami na globalne rynki. Dlatego mamy cały wachlarz działań, które im w tym pomagają. Nie o wszystkich przedsiębiorcy wiedzą, stąd pomysł cyklu spotkań w regionach – mówi wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

Głównym celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” i budowanie świadomości wśród przedsiębiorców, jak duże znaczenie w globalnym świecie ma istnienie silnej krajowej marki. Konferencje kierowane są w szczególności do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawicieli instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Podczas pierwszej części spotkania zostaną przedstawione informacje na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze rozwoju eksportu i inwestycji, współfinasowanych ze środków europejskich. Dyskusja będzie dotyczyła w szczególności efektywności prowadzonych do tej pory działań promocyjnych na targach międzynarodowych, skuteczności strategii promocji marki polskiej gospodarki na świecie, efektów prowadzenia działań promocyjnych na rynkach perspektywicznych, innych pomysłów promocję polskich marek produktowych.

Część druga  będzie poświęcona omówieniu i przedyskutowaniu z uczestnikami konferencji obszarów istotnych dla działalności przedsiębiorstw (certyfikacja/jakość, Marka Polskiej Gospodarki, sprzedaż i dystrybucja, patriotyzm konsumencki, rozwój eksportu poprzez e-commerce, działalność instytucji finansowych w zakresie działalności eksportowej firm).

Gdzie i kiedy odbędą się konferencje?

Regionalne konferencje „Postaw na Polską Markę” będą odbywać się w okresie od 19 lutego do 15 marca br. w 10 miastach Polski: Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.

Szczegółowe informacje o konferencjach, harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne tutaj.

Czym jest projekt BRAND?

Celem projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” jest promowanie rodzimych produktów markowych oraz wzmacnianie wizerunku naszego kraju i polskiej gospodarki na świecie. Aby to osiągnąć, przygotowaliśmy dla polskich przedsiębiorców 12 branżowych programów promocji.

Wszystkie programy wpisują się w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości równolegle realizuje projekt „Go to Brand”, Poddziałanie 3.3.3 Program Inteligentny Rozwój. Daje on przedsiębiorcom możliwość otrzymania wsparcia finansowego na udział w działaniach określonych w programach promocji.

Polskie branże priorytetowe to sprzęt medyczny; maszyny i urządzenia; kosmetyki; „Moda Polska” obejmująca  sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny oraz jubilerski; IT/ICT; meble; biotechnologia i farmaceutyki; usługi prozdrowotne; żywność; budowa i wykańczania budowli; jachty i łodzie rekreacyjne; części samochodowe i lotnicze.  Rozwój  wspomnianych sektorów wspieramy w dwóch turach. Pierwsza trwa do końca 2019 r., kolejna obejmie lata 2020-2022.

Dużym obszarem wsparcia w projekcie Brand są także działania reklamowe na kluczowych imprezach targowych na całym świecie. Jesteśmy tam obecni z naszymi stoiskami narodowymi propagującymi kluczowe branże. Do tej pory przygotowaliśmy niemal 100 narodowych stoisk promocyjnych na głównych imprezach targowych na całym świecie. Najważniejsze i największe to Hannover Messe, Arab Health w Dubaju w styczniu 2019 r., targi branży urządzeń medycznych Medica w Dusseldorfie w listopadzie 2018 r., EXPO Astana w Kazachstanie w 2017 r. (wzrost eksportu do Kazachstanu o 50% w 2 lata), targi branży kosmetycznej w Hongkongu w 2016 r. W latach 2016-2018 PARP zorganizowała cztery nabory i otrzymała niemal 2 tys. wniosków o dofinansowanie. Pomoc przyznała dla 935 projektów.

Wartość projektu to prawie 154 mln zł, w tym ponad 130 mln zł to fundusze Programu Inteligentny Rozwój.

 

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz