Ponad 55 mln zł dla regionów na rozwój innowacji

Ponad 55 mln zł dla regionów na rozwój innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Wyłoniono 19 innowacyjnych projektów na kwotę dofinansowania przekraczającą 55 mln zł. Wsparciem objęte zostaną projekty B+R z takich dziedzin jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy.

Globalna konkurencja prowadzi do potrzeby wykształcenia się gospodarczej specjalizacji regionów poprzez wykorzystanie ich dorobku naukowo-badawczego i potencjału przedsiębiorstw. Chcemy wykorzystać te możliwości, dlatego NCBR wybrało najlepsze projekty z różnych części kraju, które będą rozwijane przy wsparciu środków publicznych. W ramach RANB polscy innowatorzy opracują m.in. kompozycje dermatologiczne do stosowania w trakcie radioterapii, materiały termoizolacyjne zawierające grafen czy filtry, które poprawią jakość energii elektrycznej i ograniczą negatywny wpływ energetyki na środowisko – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

RANB-y są jednym z instrumentów realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji. Stanowią zestaw komplementarnych obszarów badawczych, które zostały opracowane w oparciu o zgłoszenia od marszałków województw. Na ich podstawie o dofinansowanie projektów mogły ubiegać się konsorcja złożone z maksymalnie pięciu podmiotów, w tym co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Liderem każdego z nich była jednostka naukowa.

Obowiązkowym elementem każdego projektu było zaangażowanie przedsiębiorstw, dzięki czemu zwiększyliśmy prawdopodobieństwo komercjalizacji wyników badań. A ich tematyka jest bardzo szeroka: od farmacji przez silniki do jednostek pływających i systemów chłodzenia serwerowni aż po recykling złomu czy folii konserwacyjnej – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Pierwszy konkurs RANB pokazał, że innowatorom z regionów nie brakuje pomysłów, teraz pozostaje nam czekać na pozytywne wyniki ich prac i udane wdrożenia – dodaje prof. Chorowski.

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze są instrumentem wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.1). Wyłonione w konkursie projekty otrzymują dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych wpisujących się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

Do NCBR wpłynęło 168 wniosków o dofinansowanie w ramach RANB. Kolejny konkurs planowany jest w przyszłym roku.

Dodaj komentarz