Ponad 75 mln zł na innowacje w przemyśle metali nieżelaznych

Ponad 75 mln zł na innowacje w przemyśle metali nieżelaznych

Konsorcja złożone z przedsiębiorców, uczelni i instytutów badawczych otrzymają ponad 75,5 mln zł na prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiły wyniki III konkursu CuBR.

– Inwestujemy środki publiczne w tworzenie nowatorskich rozwiązań skrojonych na potrzeby przemysłu. Współpraca NCBR z KGHM wpisuje się w cele, jakie stawiamy sobie w obszarze komercjalizacji badań i partnerstwa z biznesem – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Przedsięwzięcie polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych – CuBR powstało na mocy  porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a KGHM Polska Miedź S.A. Na budżet programu wynoszący 200 mln zł każdy z partnerów złożył się w równej części. Celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu metali nieżelaznych: osiągnięcie istotnego postępu technologicznego oraz wypracowanie rozwiązań umacniających pozycję polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku.

– Współpraca z KGHM to wzorcowy przykład inicjatywy w której NCBR wspólnie z polskimi przedsiębiorstwami współfinansuje prace badawczo-rozwojowe, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Co istotne, postęp technologiczny przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia i produkcji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko  – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w programie CuBR od początku jego istnienia. Realizujemy już 12 projektów w obszarach związanych z naszą działalnością i cieszymy się, że w ramach III konkursu przypadnie nam w udziale możliwość realizacji kolejnych 11. Oczekujemy, że wysoki poziom gotowości technologicznej projektów pozwoli na implementację innowacyjnych rozwiązań, przyczyniając się do rozwoju naszej firmy – mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku rozstrzygnięcia III konkursu NCBR i KGHM na realizację prac rozwojowych i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych przekażą konsorcjom złożonym z przedsiębiorców, uczelni i instytutów badawczych ponad 75,5 mln zł. Dofinansowanie otrzymają m.in. prace nad:

  • nową technologią do oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych i elementów technicznych w szybach w podziemnych zakładach górniczych,
  • innowacyjnym systemem łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych,
  • nowatorską technologią redukcji odorów z szybów wydechowych zakładów górniczych, oraz
  • nowym sposobem oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM.

Łącznie na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w trzech konkursach NCBR i KGHM przeznaczyły już ponad 164 mln zł. Dofinansowanie uzyskały w sumie 23 projekty. Dzięki wsparciu z programu CuBR powstały m.in. nowatorska technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania,  automatyczne urządzenie do rozbijania brył w wyrobiskach podziemnych kopalni rud miedzi oraz innowacyjne rozwiązanie technologiczne do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi.

Dodaj komentarz