Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 25 sierpnia 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 52 810 inwestycji o łącznej wartości 412,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 25 sierpnia 2019 roku złożono 116 748 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 679,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 418,2 mld zł, tj. 126,8 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 25 sierpnia 2019 roku podpisano z beneficjentami 52 810 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 412,4 mld zł. W kwocie udział funduszy UE to 251,3 mld zł, czyli 76,2 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 149,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 102,1 mld zł, co stanowi 30,9 procent alokacji.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz