Gmina Pałęcznica testuje system zarządzania zużyciem wody w projekcie RURES

Informacje o projekcie

Projekt RURES (pełna nazwa: Promocja zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej na obszarach wiejskich) ma na celu wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej (EE) regionów wiejskich, jako obszarów pretendujących od osiągnięcia autonomii energetycznej.  W projekcie bierze udział 12 partnerów z Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Polski i Słowenii. W każdym z państw realizowana jest inna inwestycja pilotażowa. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Więcej informacji na stronie projektu RURES oraz w Broszurze na temat projektu.

logo projektu RURES

Pilotaż

W ramach projektu Gmina Pałecznica testuje system zdalnego odczytu wodomierzy. W maju br. zakupiła wodomierze ultradźwiękowe, anteny, wzmacniacze sygnału i koncentratory wraz z systemem ich zdalnego odczytu. Pomiary zużycia wody automatycznie przesyłane są z wodomierzy przez koncentratory do systemu zdalnego odczytu. W ramach inwestycji pilotażowej wymieniono wszystkie duże wodomierze (o średnicach 50 – 100 mm), co pozwoliło na stworzenie 7 stref odczytowych. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwoli na odczyt wodomierzy strefowych „na wejściu” i porównanie danych z pomiarami uzyskanymi od indywidualnych odbiorców na terenie danej strefy, a tym samym określenie strat wody na poszczególnych obszarach (zamiast bilansu dla całej sieci), w oparciu o aktualne dane. Zebrane informacje dostępne są dla administratorów sieci wodociągowej za pośrednictwem programu komputerowego.

wodomierz zakupiony z projektu
koncentrator wnętrze
antena do odczytu zużycia wody
oprogramowaniu służące do odczytu i analizy pomiaru

Fot. M. Łojek

Co dalej?

Pilotażowa inwestycja, której koszt przekroczył 263 tys. zł, jest wstępem do dalszych prac – władze gminy planują rozwinięcie systemu zdalnego odczytu i objęcie nim wszystkich odbiorców wody na terenie gminy. W tym celu złożono wniosek na dofinansowanie wymiany wodomierzy i rozbudowy systemu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Włączenie indywidualnych odbiorców do systemu umożliwi wdrożenie nowych e-usług, takich jak np. elektroniczne biuro obsługi klientów. Oszacowano, że koszt takiej inwestycji wyniesie ok. 826 tys. zł.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz