Wnioski o dofinansowanie projektów pomocy technicznej w Programie Polska Wschodnia na 2020 rok zostały zatwierdzone

28 listopada 2019 roku  Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia (POPW) zakończyła weryfikację wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na 2020 rok oraz projektu pomocy technicznej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na 2020 rok – w ramach POPW 2014-2020.

W wyniku powyższej procedury:

 1. Wnioski: PARP i CUPT otrzymały w dniu  28 listopada 2019 roku w aplikacji SL2014-PT status: „zatwierdzony”;
 2. wybrano do dofinansowania projekt PARP: „Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2020 roku”
  oraz projekt CUPT: „Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu 2020 rok”;
 3. kwota przyznanego dofinansowania dla PARP wynosi (na dzień zatwierdzenia wniosku): 9 800 000,00 PLN,
  a dla CUPT: 1 465 000,00 PLN;
 4. kwota całkowita projektu PARP wynosi: 9 800 000,00 PLN, 
  a kwota całkowita projektu CUPT: 1 471 000,00 PLN;
 5. data zakończenia weryfikacji projektu PARP i CUPT to: 28 listopada 2019 roku;
 6. przewidywany czas realizacji projektu PARP i projektu CUPT – rok 2020.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dodaj komentarz