Postępy w realizacji programów na lata 2014 – 2020 – stan na 27 października 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 54 937 inwestycji o łącznej wartości 426,9 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 27 października 2019 roku złożono 121 078 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 697,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 429,2 mld zł, tj. 127,3 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 27 października 2019 roku podpisano z beneficjentami 54 937 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 426,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 259,3 mld zł, czyli 76,9 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 161,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 110,0 mld zł, co stanowi 32,6 procent alokacji.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz