Rodo największa zmiana dotycząca ochrony danych osobowych od 20 lat

Przedsiębiorstwa do 25 maja 2018 miały obowiązek wdrożenia RODO. Teraz każdy przedsiębiorca musi dbać aby jego działalność była zgodna z panującymi obecnie przepisami. Proces ten jest ciągły, a nie jednorazowy.

Rozporządzenie dotyczące RODO jest stosowane wprost. Oznacza to bezpośrednie stosowanie przepisów przez przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej.

Nowe przepisy, a działania przedsiębiorców

  • Źle wdrożone RODO ogranicza działania marketingowe i sprzedażowe, a w rezultacie wzrost przychodów.
  • Procesy wprowadzające produkty na rynek znacznie się wydłużyły
  • Nadużywanie prawa do zapomnienia
  • Niska liczba osób wykwalifikowanych na stanowisko Inspektora Ochrony Danych, co powoduje problemy z ich zatrudnieniem
  • Niejasne zasady zgłaszania naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Fala fałszywych kontroli – oszuści często powołują się na Urząd Ochrony Danych Osobowych

Dodaj komentarz