716 mln złotych z UE na rozwój transportu kolejowego w Małopolsce

Ponad 116 kilometrów zostanie zmodernizowanych dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt, którego wartość całkowita to prawie 1,5 mld złotych uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości 716 mln złotych. W uroczystości podpisania umowy udział wzięła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 22 listopada zawarło z PKP PLK S.A. umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Projekt „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” przyczyni się do usprawnienia ruchu na liniach kolejowych od Skawiny, przez Suchą Beskidzką i Chabówkę do Zakopanego.

Korzyści z dzisiaj podpisywanej umowy można streścić w trzech słowach: bezpieczeństwo, ekologia, dostępność. Po modernizacji znacznie zwiększy się bezpieczeństwo zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym. Projekt przyczyni się również do zmniejszenia oddziaływania linii kolejowej na środowisko. Co ważne, szczególnie dla mojego resortu, który zajmuje się Programem Dostępność Plus, po zakończeniu inwestycji zostaną wyeliminowane bariery architektoniczne na peronach. Lokomotywą rozwoju polskiej kolei są fundusze unijne i POIiŚ. W obecnej perspektywie na inwestycje kolejowe przeznaczono dużą część środków w ramach całego programu, bo blisko 20 proc., czyli 5 mld euro – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W ramach inwestycji zostanie zmodernizowanych ponad 116 km linii kolejowych 36 przystanków kolejowych, 16 mostów i 2 wiadukty kolejowe. 

Polska kolej cieszy się coraz większym zaufaniem pasażerów, o czym świadczą wyniki przewozowe. Chcemy, by rosła liczba pasażerów oraz ilość towarów przewożonych koleją. Dzięki realizacji projektów z Krajowego Programu Kolejowego tworzymy spójną sieć kolejową, z której korzystają pasażerowie, zapewniając jednocześnie coraz lepsze warunki przewozu towarów. Każda inwestycja, polegająca na modernizacji torów kolejowych, remoncie dworców czy zakupie taboru przybliża nas do celu, którym jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Podpisana dziś umowa na ponad 715 mln złotych dofinansowania unijnego na rozwój transportu kolejowego w Małopolsce jest kolejnym krokiem do krótszych podróży koleją z Krakowa na południe Polski – powiedział podczas uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Po realizacji projektu zostanie usprawniony ruch kolejowy w ciągu linii nr 97,98 i 99. Województwo małopolskie zostanie powiązane m.in. z transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Odcinki objęte inwestycją przebiegają przez tereny powiatów: krakowskiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego oraz 17 gmin województwa małopolskiego.

Z zadowoleniem podpisuję kolejną umowę z PKP PLK S.A, tym bardziej, że dofinansowanie ze środków unijnych zostanie wykorzystywane na poprawę jakości przewozów kolejowych. Lepsza jakość w tym wypadku to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także skrócenie czasu podróży i sprawniejsza obsługa pasażerów – podsumowała p.o. dyrektora CUPT Joanna Lech.

Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii z Krakowa do Zakopanego ma istotne znaczenie dla mieszkańców regionu oraz rozwoju turystyki i gospodarki. Wymierne korzyści to krótsze podróże w Tatry i lepsze dojazdy do szkół i pracy. Poprawiamy dostęp do kolei dla wszystkich pasażerów, a nowoczesne urządzenia sterowania zwiększają poziom bezpieczeństwa. Korzystamy już z pierwszych efektów projektu, na odcinku miedzy Skawiną a Suchą Beskidzką – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK S.A.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz