Szczecin, powiat gryfiński i Świnoujście z unijnym dofinansowaniem budowy smart grid

Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń wziął udział w podpisaniu umowy o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie Szczecina, powiatu gryfińskiego i Świnoujścia. Wydarzenie odbyło się w siedzibie MAP 17 grudnia 2019 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków UE

Przedmiotem projektu objętego dofinansowaniem jest automatyzacja sieci na terenie rejonu Szczecin, obejmująca zdalne sterowanie, elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową oraz modernizację i przebudowę odcinków linii i stacji elektroenergetycznych. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie zwiększonej pewności zasilania poprzez zautomatyzowanie procesu identyfikacji uszkodzeń oraz budowy sieci z zastosowaniem automatyki (FDIR). Ponadto w wyniku realizacji projektu zostaną zwiększone możliwości dystrybucyjne sieci umożliwiające przyłączenie nowych odnawialnych źródeł energii. Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020: zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres 27.03.2019 r. – 31.12.2021 r. a łączna kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 21 161 957,94 zł. Beneficjentem dofinansowania jest Enea Operator sp. z.o.o.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz