Jak województwo wielkopolskie wykorzystuje środki z Programu Infrastruktura i Środowisko?

Województwo wielkopolskie aktywnie korzysta z największego programu realizowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Obecnie w ramach POIiŚ w Wielkopolsce wspartych jest 196 inwestycji. Wartość dofinansowania tych projektów to 5,3 mld zł – to oznacza ponad 1,5 tys. zł na mieszkańca województwa wielkopolskiego. Wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda podsumował dotychczasowe efekty programu podczas Komitetu Monitorującego POIiŚ, który 1 października odbywał się w Poznaniu.

Wiceminister rozpoczął od podsumowania dotychczasowego wykorzystania środków z Programu Infrastruktura i Środowisko w Polsce.

Budżet programu to około 120 mld zł, co stanowi ponad 36 procent budżetów wszystkich programów krajowych i wojewódzkich wdrażanych w Polsce w obecnej perspektywie” – powiedział wiceminister Grzegorz Puda.

Wiceminister Puda dodał, że ponad 81 procent funduszy dostępnych w programie zostało już zagospodarowanych.

Wspartych zostało 2,3 tys. projektów o wartości ponad 185 mld zł, z czego ze środków Unii Europejskiej pochodzić będzie 97,7 mld zł” – podkreślił wiceminister inwestycji i rozwoju.

Województwo wielkopolskie na co idą pieniądze?

Najwyższe wsparcie w ramach POIiŚ w województwie wielkopolskim uzyskał sektor transportu. Realizowanych jest 21 inwestycji o łącznej wartości ponad 6,1 mld zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości niemal 3 mld zł. Szczególne znaczenie dla regionu mają największe inwestycje związane z budową drogi ekspresowej S5 (odcinki: Żnin – Gniezno, Mielno – Gniezno, Poznań – Wrocław, Poznań – Kaczkowo).

Najwięcej, bo 66 projektów w regionie realizowanych jest w sektorze energii. Ich całkowita wartość to prawie 2,4 mld zł, z czego dofinansowanie UE to ponad 1,2 mln zł. Są to w szczególności inwestycje z zakresu termomodernizacji, budowy stacji i sieci energetycznych.

Stolica Wielkopolski też aktywnie korzysta z środków POIiŚ

Poznań otrzymał ponad 1 mld zł dofinansowania unijnego na realizację 54 inwestycji. Oznacza to kwotę niemal 1,9 tys. zł na mieszkańca miasta. Wśród dofinansowanych inwestycji można wymienić na przykład: budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu , modernizację budynku Biblioteki Raczyńskich oraz konserwację i digitalizację cennych zasobów bibliotecznych czy budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej.

Nie tylko infrastruktura i środowisko

W ramach Program Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest wiele kluczowych projektów na terenie całego kraju. Dotyczyły one niemal każdej dziedziny życia Polaków – dofinansowanie uzyskały infrastrukturalne projekty z sektorów środowisko, zdrowie, kultura, energia, jednak najwięcej środków zostało zagospodarowanych w sektorze transportu. Jednym z najważniejszych celów programu jest bowiem realizacja efektywnego systemu transportowego, który przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Dotyczy to w największym stopniu sektora transportu drogowego, kolejowego i transportu miejskiego, ale przewidziano także pulę środków na wsparcie transportu śródlądowego, morskiego oraz bezpieczeństwa ruchu.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz