Sukces ulgi na B+R

Dwukrotny wzrost przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój – tak po roku obowiązywania pierwszej ustawy o innowacyjności wygląda liczba przedsiębiorców korzystających z ulgi na działalność B+R. W 2017 roku z ulgi na B+R skorzystało 1090 podatników PIT i CIT, podczas gdy w 2016 r. było ich 528.

To pokzuje, że nastąpił więc niemal dwukrotny wzrost rok do roku. Kwota zgłoszonych wydatków wzrosła z 1,2 mld zł do 1,91 mld zł, zaś kwota odliczeń wyniosła w 2017 roku 584 mln – trzy razy więcej niż rok wcześniej.

Infografika przedstawiająca efekty obowiązywania ulgi na B+R w liczbach

Dwukrotnie więcej przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój to dla nas znak, że gospodarka zaczyna być zdrowo innowacyjna, a sami przedsiębiorcy coraz bardziej dostrzegają potrzebę inwestowania w B+R. Możemy mówić o bardzo dobrym proinnowacyjnym trendzie, który się wzmacnia za sprawą ustaw o innowacyjności – zaznaczyła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Przypomnijmy, że pierwsza ustawa o innowacyjności przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego weszła w życie 1 stycznia 2017 r. i wprowadziła szereg środków zachęcających przedsiębiorców prowadzenia i poszerzania działalności B+R m.in.:

  • zniesienie (na stałe) opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej;
  • wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R;
  • zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw;ustabilizowanie finansowania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • modyfikacja (o charakterze deregulacyjnym) procedury „uwłaszczenia naukowców” (nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków);usunięcie ograniczenia czasowego (obecnie maksymalnie do pięciu lat), w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji;
  • uelastycznienie zasad dysponowania przez państwowe osoby prawne posiadaną infrastrukturą (również badawczą);
  • umożliwienie finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);

Pozytywna odpowiedź przedsiębiorców na zachęty wprowadzane za sprawą pierwszej ustawy o innowacyjności jest dobrym prognostykiem, a zarazem wskazuje korzystny trend, który ma szansę być  solidnie wzmocniony przez obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. drugą ustawę o innowacyjności. Dzięki drugiej ustawie o innowacyjności przedsiębiorca może odliczyć nawet 100% wysokość kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy opodatkowania, sam katalog kosztów kwalifikowanych został poszerzony, a kryteria i zasady przyznawania statusu i zasad funkcjonowania centrów badawczo-rozwojowych uporządkowane.

Celem ustaw o innowacyjności jest stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, jako decydującego czynnika w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce. Spójny system różnorodnych instrumentów ma premiować i zachęcać do podejmowania działalności innowacyjnej. Przewidywane rozwiązania przyczynią się również do realizacji celów określonych w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w ramach filaru „rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Liczymy na to, że podobnie dobre efekty, jak ulga na B+R, przyniesie, przyjęte ostatnio przez rząd, wsparcie innowacyjnych firm poprzez wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, czyli IP Box. Oznacza ono, że przedsiębiorca, który będzie uzyskiwał dochody z patentów i wynalazków stworzonych w Polsce, zapłaci od tych zysków tylko 5 proc. podatku– podsumowała szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Źródło: www.mpit.gov.pl

Dodaj komentarz