Projekt „Szkoła dla Innowatora” – czekamy na zgłoszenia szkół podstawowych z całej Polski

3 grudnia 2019 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej, które wygrało konkurs na operatora pilotażowego projektu „Szkoła dla Innowatora”, uruchamia nabór dla szkół, które chciałyby wziąć w nim udział. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt "Szkoła dla Innowatora"

Kompetencje, jakich potrzebują pracownicy nowoczesnych firm, a które nazywamy kompetencjami proinnowacyjnymi, to zestaw umiejętności, postaw i zachowań sprzyjających powstawaniu, rozwojowi i weryfikacji innowacyjnych pomysłów oraz rozwiązań. Obejmują one takie umiejętności jak: kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, odwaga w podejmowaniu ryzyka, wytrwałość czy współpraca i współdziałanie w grupie.

Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiło nabór dla szkół podstawowych, które chciałyby wziąć udział w projekcie „Szkoła dla Innowatora”. Zgłoszenia można przesyłać w dniach 3-13 grudnia 2019 r. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl. Lista placówek, które wezmą udział w pilotażu, zostanie ogłoszona w pierwszej połowie stycznia 2020 r.

Czym jest projekt „Szkoła dla Innowatora”?

„Szkoła dla innowatora” – to trzyletni projekt pilotażowy prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Deloitte oraz Zwolnionymi z Teorii.

Pilotaż zostanie przeprowadzony najpierw w wybranych 7 klasach w 20 szkołach podstawowych, które zgłoszą chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Wsparcie merytoryczne otrzymane w projekcie pozwoli na przeprowadzenie z uczniami intensywnego programu rozwijającego kompetencje proinnowacyjne. Sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane i wdrażane w  kolejnych klasach. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 r. do lutego 2022 r.

Szkoły uczestniczące w programie otrzymają kompleksowe i intensywne wsparcie dla dyrektorów i nauczycieli, w tym: wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo, wymiana wiedzy. Mogą też liczyć na narzędzia edukacyjne do pracy z uczniami,  doposażenie i re-aranżację przestrzeni szkolnej, a także wycieczki edukacyjne i spotkania z innowatorami dla klasy uczestniczącej w projekcie.

Na podstawie zebranych doświadczeń i rezultatów pracy powstaną rekomendacje dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Będą one zawierały propozycje zmian systemowych dotyczących kształtowania kompetencji proinnowacyjnych oraz rekomendacje dla organów prowadzących szkoły.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/szkola-dla-innowatora

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz