„Szybka Ścieżka” rozwoju Twojej firmy

Platforma do obserwowania Ziemi, kamizelki antylawinowe czy instrument dla dzieci, którego siłą w dobie cyfryzacji jest analogowość… Zobacz, jakie odważne pomysły dofinansowano z Funduszy Europejskich. Dowiedz się, jak wejść na „Szybką Ścieżkę” ze swoim projektem.

Spytacie, dlaczego „szybka”? Chodzi o maksymalne uproszczenie – taka jest właśnie strona formalna konkursu dofinansowanego z Programu Inteligentny Rozwój. Tu liczy się głównie wysoka jakość projektów, a wnioski są oceniane w 90 dni od zakończenia każdej 4-6 tygodniowej rundy naborów. Projekty ocenia panel ekspertów. Starających się o dotację ucieszy fakt, że wniosek można poprawić w tych miejscach, które wskażą nam specjaliści.

Co jeszcze? Obowiązkowo będziesz musiał zaprezentować swój projekt przed podejmującymi decyzję ekspertami. Będziesz więc miał szansę rozwiać ich ewentualne wątpliwości. Potknięcia natury formalnej nie odbierają zatem automatycznie szans na dofinansowanie. W konkursie stawia się na jakość proponowanego pomysłu, a nie na znajomość administracyjnych niuansów.

Po pierwsze – śmiałe pomysły i nowatorstwo

Pieniądze z „Szybkiej Ścieżki” trafią do firm, które mają nowatorskie pomysły na produkty lub usługi i chcą osiągnąć swój cel poprzez eksperymentalne prace rozwojowe i badania przemysłowe. Podstawowe kryterium to zatem innowacyjność. Nie oznacza ona wyłącznie pomysłu na całkiem nowy produkt. Taki, owszem, jest bardzo pożądany, ale wystarczy, że już funkcjonujące na rynku rozwiązania wzbogacimy o elementy, które np. znacznie ułatwią produkcję lub dystrybucję. Produkt, usługa lub proces mogą być zatem nowe lub znacząco zmienione – np. dzięki nowej technologii produkcji, która obniży cenę, albo dzięki zastosowaniu nieużywanego do tej pory materiału znacząco poprawi funkcjonalność produktu.

„Szybka Ścieżka” w 2019 r. to 2,93 mld zł dofinansowania dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także dla konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. Pieniądze kierowane są do branż wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Są to obszary określone jako kluczowe dla rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (źródło: www.smart.gov.pl):

 • Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe
 • Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
 • Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 • Zdrowe społeczeństwo
 • Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich I przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski I śródlądowy
 • Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
 • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Inteligentne sieci i technologie informacyjn-komunikacyjne oraz geoinformacyjne
 • Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna
 • Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 • Fotonika
 • Inteligentne technologie kreacyjne
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

Po drugie – biznesowe podejście

Pieniądze pomogą wdrożyć realne pomysły biznesowe – dzięki współpracy biznesu z nauką można opracować produkty czy usługi, które podbiją rynek. Dlatego też firmy mogą przeznaczyć pieniądze z „Szybkiej Ścieżki” na opracowanie prototypów i projektów pilotażowych. Wsparcie obejmuje też testowanie produktów w otoczeniu zbliżonym do warunków rzeczywistych. Przygotowanie do wprowadzenia projektu na rynek to kolejne działania, na które przedsiębiorca otrzyma pieniądze. Skorzysta dzięki temu z usług rzecznika patentowego, przeprowadzi testy, uzyska certyfikacje czy zainwestuje w badania rynku.

Drewniany i analogowy, a jednak nowoczesny?

Z możliwości, jakie daje „Szybka Ścieżka”, skorzystali np. twórcy innowacyjnego instrumentu muzycznego dla dzieci, który uczy je zarówno komponowania, jak i programowania. Do tego może służyć jako pomoc w terapii osób z deficytami rozwojowymi. Mowa o analogowym instrumencie Musicon. Kamil Laszuk za projekt tego przełomowego urządzenia edukacyjnego odebrał szereg nagród, m.in. singapurski Red Dot Award.

Instrument spełnia wymogi podstawy programowej szkół i przedszkoli oraz wpisuje się w nurt współczesnej edukacji – jako antidotum na wszechobecne ekrany. Dostosowanie go do potrzeb rynku i wprowadzenie do masowej produkcji było możliwe dzięki dofinansowaniu projektu kwotą ponad 1 mln zł. Na początku w projekt inwestowali rodzice młodego wynalazcy, którzy w tym celu sprzedali dom. Gdy Musicon wypłynął na szersze wody i zaczął podbijać inne kontynenty, wydatki firmy musiały się zwiększyć – i tu z pomocą przyszły Fundusze Europejskie.

Szybką ścieżką… w góry

Poduszki antylawinowe nie są nowością, ale innowacyjna hybrydowa poduszka antylawinowa Aerosize już tak. To właśnie na ulepszenie jej projektu i produkcję z użyciem zminiaturyzowanych komponentów firma Aerosize Sp. z o.o. otrzymała prawie 3 mln zł. Zajmuje się ona opracowaniem, wdrożeniem i produkcją systemów ratunkowych dla osób zagrożonych lawinami w górach. Jej flagowy produkt składa się z modułów mogących przyjmować różne kształty. Ma podwójną, hybrydową konstrukcję – pneumatyczny szkielet napełniany gazem z naboju i komorę wewnętrzną, napełnianą powietrzem zasysanym z otoczenia.

Kosmiczne pieniądze

„Szybka Ścieżka” dała też możliwość firmie Scanway Sp. z o. o. realizacji projektu ScanSAT. Obserwacja Ziemi z perspektywy kosmicznej wymaga astronomicznych kwot, dlatego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosiło tu ponad 2,5 mln zł. Satelita ScanSAT to „najdokładniejszy w historii Polski satelita do obserwacji Ziemi”. Obiekt wielkości 5 m widoczny będzie dzięki niemu z odległości… 500 km!

Pomiary 3D i przeniesienie technologii kosmicznych na Ziemię, w których specjalizuje się realizator projektu, znajdują zastosowanie np. w fabrykach, farmach wiatrowych czy laboratoriach naukowych. Układ optyczny użyty w teleskopie Scanway udało się zminiaturyzować, dzięki czemu będzie można wyposażyć w niego drony, które pomogą np. w ocenie plonów rolnych.

W tym roku uruchomiono dwa dodatkowe konkursy z „Szybką Ścieżką”: związany właśnie z technologiami kosmicznymi i dotyczący równie przyszłościowej branży, czyli tworzyw sztucznych. Pieniądze dla firm z branży tworzyw sztucznych pozwolą np. zastąpić szkodliwe dla zdrowia materiały. Dobrym przykładem jest tu firma Purinova Sp. z o.o., która pozyskała ponad 1 433 000 zł na prace B+R, aby używane w kosmetykach i zabawkach szkodliwe plastyfikatory zastąpić bezpiecznymi odpowiednikami.

Na projekty z obszaru technologii kosmicznych i tworzyw sztucznych przeznaczono pulę 480 mln zł. Nabór do obu konkursów potrwa od 2 września do 15 listopada.

Kolejna szansa dla nowatorskich pomysłów otwiera się już we wrześniu tego roku. W konkursie ogłoszonym 14 sierpnia, do którego nabór rozpocznie się 16.09 i potrwa do 16.12.2019 r., minimalna wartość projektu składanego przez MŚP to 1 mln zł. W przypadku dużych firm i konsorcjów są to min. 2 mln zł. Otrzymać można jednak nawet 50 mln euro.

Trzeba podkreślić, że ta edycja konkursu dotyczy projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Wystarczy pomysł! Z resztą pomogą Ci eksperci STEP

Nie jesteś pewien, czy Twój pomysł na rozwój biznesu nadaje się, aby zgłosić go do „Szybkiej ścieżki”? A może nie wiesz, od czego zacząć starania o dofinansowanie? Możesz skorzystać z przeznaczonych specjalnie dla Ciebie usług informacyjnych w ramach narzędzia STEP. Eksperci branżowi przeanalizują Twój pomysł, a jeśli będzie się wpisywał w Program Inteligentny Rozwój, pomogą Ci przygotować dobry wniosek. Wypełnij prosty formularz internetowy i wyślij go za pośrednictwem strony do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, flaga RP, flaga Unii

 Kampania współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz