Ustawa o innowacyjności podpisana przez prezydenta

Ustawa o innowacyjności podpisana przez prezydenta

Ulgi podatkowe i ułatwienia proceduralne – to podstawowe rozwiązania dla firm chcących inwestować w badania i rozwój. Pierwsza ustawa o innowacyjności, którą przygotowało MNiSW, została właśnie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Projekt ustawy prezentuje szeroki pakiet rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej. Zachęty w postaci ulg podatkowych, ustabilizowania finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy ułatwień proceduralnych mają przyczynić się do osiągnięcia w 2020 roku poziomu wydatków na B+R w wysokości 1,7% PKB. W stosunku do 2014 roku byłby to wzrost aż o  0,76 punktu procentowego.

Od roku rząd realizuje bardzo śmiały projekt przebudowy cywilizacyjnej i gospodarczej Polski. Ustawa o innowacyjności jest elementem tego projektu – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Szef resortu nauki zauważył, że jedynym sposobem na budowę prawdziwie innowacyjnej gospodarki jest skonstruowanie pomostu pomiędzy światem nauki a biznesu, które oddziela tzw. „dolina śmierci”. Tym pomostem jest ustawa o innowacyjności.

Najważniejsze założenia ustawy:

 • zniesienie (na stałe) opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej;
 • wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R;
 • zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw;
 • ustabilizowanie finansowania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • modyfikacja (o charakterze deregulacyjnym) procedury „uwłaszczenia naukowców” (nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków);
 • usunięcie ograniczenia czasowego (obecnie maksymalnie do pięciu lat), w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji;
 • uelastycznienie zasad dysponowania przez państwowe osoby prawne posiadaną infrastrukturą (również badawczą);
 • umożliwienie finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki – one będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Obecnie dobiegają końca również prace nad drugą ustawą o innowacyjności, która powstaje na podstawie Białej księgi innowacyjności, opracowanej przez przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji publicznej.

Po uroczystości Prezydent spotkał się z polskimi  innowatorami, przedstawicielami  firm, których projekty dofinansowuje NCBR. Zaprezentowano innowacyjne produkty, które są przykładem udanego transferu technologii, czyli przeszły pełną drogę od prac badawczo-rozwojowych po wejście na rynek:

 • Braster – urządzenie, które pozwala na komfortowe i samodzielne badanie piersi w domu;
 • StethoMe, dawniej MyWhizzy – inteligentny elektroniczny stetoskop umożliwiający przesyłanie w czasie rzeczywistym dźwięku z nasłuchu do lekarza;
 • Pregnabit – zdalne urządzenie pomiarowe firmy NestMedic, które pozwala na bezpieczne i wiarygodne badanie akcji serca płodu, tętna mamy oraz zapis czynności skurczowej mięśnia macicy;
 • Nowoczesna, kulo- i odłamkoodporna kamizelka produkcji firmy Moratex – przygotowana z myślą o funkcjonariuszach BOR.

Swoje projekty przed Prezydentem RP zaprezentował również jeden z funduszy BRIdge Alfa – Life Science Innovations, który sfinansował startup LifeFlow.

Dodaj komentarz