Jak fundusze unijne wspierają innowacje

Rośnie innowacyjność polskiej gospodarki, zwiększają się nakłady na badania i rozwój, przybywa etatów w sektorze naukowym, ale poziomu inwestycji w innowacje, jaki mamy w bogatszych krajach UE, jeszcze nam trochę brakuje – mówił Jerzy Kwieciński podczas konferencji „Wspieranie innowacji w polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro”, która 21 stycznia 2019 roku odbyła się w Centrum Nauki Kopernik.

Kwieciński zauważył, że międzynarodowe instytucje widzą potencjał polskiej gospodarki, ale by piąć się wyżej musimy położyć akcent na rozwój innowacji i współpracę sektora nauki z firmami: – mamy doskonałe pomysły, teraz czas na ich komercjalizację – podkreślał minister.

W podobnym tonie wypowiadał się przedstawiciel Komisji Europejskiej: – wyzwanie na dziś to dyfuzja innowacji oraz komercjalizacja wyników badań – mówił Peter Berkowitz. Zapowiedział także, że wsparcie innowacyjności jest bardzo wysoko jeśli chodzi o priorytety i podział funduszy w przyszłej perspektywie finansowej.

Podczas konferencji zaprezentowano także kilka przykładów innowacyjnych projektów zrealizowanych dzięki wsparciu funduszy europejskich. Jednym z nich była drukarka 3D firmy Zortrax z szerokimi możliwościami zastosowania w inżynierii i medycynie oraz hybrydowy system poduszki lawinowej Aerosize, która pomaga przeżyć podczas zejścia lawiny.  Zainteresowanie uczestników wzbudził także Braster czyli pierwszy na świecie tester do wczesnego wykrywania patologii piersi u kobiet metodą termografii ciepłokrystalicznej. Dzięki urządzeniu kobiety będą mogły w zaciszu swojego domu przeprowadzić szybkie, nieinwazyjne i bezpieczne badanie kontrolne. Innowacyjne rozwiązanie w obszarze zdrowia to także certyfikowane medycznie gogle Remmed VR, które nawet kilkukrotnie przyspieszają terapię wad wzroku u dzieci.

Powyższe projekty otrzymały wsparcie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz