Z Warszawy do Rzeszowa w 3 godziny? Wkrótce będzie to możliwe

Ruszyły prace na budowie drogi ekspresowej S19 między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim. To pierwszy z 6 odcinków trasy, która połączy Lublin z Rzeszowem. Inwestycja jest planowana do objęcia dofinansowaniem ze środków unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wniosek dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek Kraśnik Południe – Lasy Janowskie” jest już w ocenie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na tę inwestycję już wkrótce ma otrzymać ponad 483 mln zł dofinansowania z UE. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie wniosek trafi również do rozpatrzenia przez Komisję Europejską.

Beneficjent rozpoczął już prace. Widać prowadzone roboty naziemne, wykonawca wytycza w terenie przebieg trasy, która będzie przebiegać po nowym śladzie. Powstanie tu niemal 33 km nowej drogi ekspresowej, 5 węzłów drogowych, 4 Miejsca Obsługi Podróżnych, przejścia dla zwierząt czy też sieć dróg łączących przyległe tereny z nową trasą. Po zakończeniu inwestycji kierowcy będą mogli przejechać ekspresówką z Warszawy do Rzeszowa w niespełna 3 godziny.

Rozpoczęcie robót na S19. Maszyna budowlana wygładza teren

Zdjęcie: GDDKiA

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz