Innowacyjne firmy z Polski podbiją zagraniczne rynki

Innowacyjne firmy z Polski podbiją zagraniczne rynki

Laserowa technologia identyfikacji bakterii, platforma portfela cyfrowego czy urządzenie do monitorowania rytmu serca płodu – to produkty polskich przedsiębiorców, które znalazły się wśród 32 zwycięskich projektów w konkursie GO_GLOBAL.PL organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ich twórcy otrzymają w sumie 5 mln złotych dofinansowania na zagraniczną ekspansję.

W najnowszej edycji GO_GLOBAL.PL eksperci ocenili 80 złożonych wniosków o dofinansowanie. Zwyciężyły najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa, które planują komercjalizację na rynkach światowych swoich rozwiązań będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych. Każdy z przedsiębiorców otrzyma do 150 tys. złotych na przygotowanie strategii wejścia na rynki światowe oraz na uzyskanie wiedzy na temat dopasowania swoich produktów do specyficznych wymagań konkretnego regionu. Środki będą mogli przeznaczyć także na rozwój i weryfikację strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami czy partnerami biznesowymi.

Wybrane zwycięskie projekty to:

1.    BioScientia Sp. z o.o.
Projekt dotyczy opracowania oraz weryfikacji strategii komercjalizacji szybkiego testu terenowego do wykrywania zakażenia pszczoły miodnej sporowcem Nosema ceranae na rynku europejskim ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego.
2.    BIOAVLEE SP. Z O. O.
Celem głównym projektu jest komercjalizacja innowacyjnej technologii identyfikacji bakterii poprzez zastosowanie do oznaczenia zjawiska dyfrakcji laserowej na rynku niemieckim.
3.    Enelion Sp. z o.o.
Twórcy projektu starają się o wprowadzenie na rynek globalny innowacyjnej, modułowej ładowarki do samochodów elektrycznych z możliwością obsługi za pomocą smartfona.
4.    Uni-Kat Sp.z o.o.
Projekt ma na celu wsparcie firmy Uni-Kat w komercjalizacji na rynku niemieckim stworzonej przez firmę innowacyjnej wycinarki wodnej do cięcia materiałów miękkich – Streamera.
5.    uPaid Sp.z o.o.
Twórcy chcą rozwinąć platformę portfela cyfrowego uPaid na rynkach zagranicznych.
6.    Nestmedic Sp. z o.o.
Projekt ma na celu wsparcie firmy Nestmedic sp. z o.o. w komercjalizacji na rynku niemieckim innowacyjnego produktu PREGNABIT do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu z wykorzystaniem urządzenia medycznego teleKTG. Jest to mobilne urządzenie dedykowane dla kobiet w 3 trymestrze ciąży opracowane w wyniku przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R.

Wśród dotychczasowych beneficjentów programu GO_GLOBAL.PL znajdują się m.in. firmy, które odniosły znaczące sukcesy rynkowe, m.in. Audioteka, Sotrender, Social WiFi czy VoiceLab. Z badań NCBR wynika, że dotychczas aż 80 proc. beneficjentów programu znalazło przynajmniej jednego partnera biznesowego na rynkach zagranicznych, a 17 proc. udało się już pozyskać inwestora. Co piąty przedsiębiorca otworzył zagraniczne biuro lub przedstawicielstwo, natomiast co trzeci beneficjent odnotował wzrost sprzedaży oferowanych przez niego produktów lub usług.
Konkurs GO_GLOBAL.PL został zrealizowany w dwóch edycjach jako kontynuacja pilotażowego przedsięwzięcia rozpoczętego przez NCBR w 2012 roku.

Dodaj komentarz