Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Inteligentne modele biznesowe wsparte technologią

Profesjonalne doradztwo biznesowe oparte o inteligentne modele biznesowe to usługa doradcza, która wykorzystuje podejście oparte na analizie danych, w tym na analizie Big Data, sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym, aby pomóc przedsiębiorstwom w opracowaniu i wdrażaniu efektywnych i innowacyjnych modeli biznesowych.

Inteligentne modele biznesowe opierają się na analizie szerokiej gamy danych, takich jak dane rynkowe, finansowe, konsumenckie, społeczne i geograficzne, aby zidentyfikować szanse i wyzwania biznesowe. Analiza ta jest następnie wykorzystywana do opracowania nowych modeli biznesowych lub ulepszania istniejących, które umożliwiają przedsiębiorstwom zwiększenie wydajności i rentowności.

Profesjonalni doradcy biznesowi, którzy stosują podejście oparte na inteligentnych modelach biznesowych, wykorzystują szereg narzędzi i technologii, takich jak algorytmy uczenia maszynowego, modelowanie matematyczne i analiza predykcyjna, aby zapewnić swoim klientom najlepsze porady i zalecenia. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skutecznie konkurować na rynku, poprawić swoją efektywność operacyjną i zwiększyć zyski.

Skorzystaj tutaj!

Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i prowadzeniu projektów unijnych. Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu, począwszy od analizy potrzeb, poprzez przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, aż do pełnego rozliczenia projektu.

Oto niektóre z usług, które oferujemy:

 1. Analiza potrzeb – przeprowadzamy analizę potrzeb przedsiębiorstwa, aby zidentyfikować najlepsze źródła finansowania i dostosować ofertę do specyficznych wymagań klienta.

 2. Projektowanie – pomagamy w projektowaniu projektów, dostosowanych do wymagań unijnych programów finansowych oraz potrzeb klienta.

 3. Wspieranie procesu aplikacyjnego – przygotowujemy i składamy kompleksowe wnioski aplikacyjne, zgodnie z wymaganiami programów finansowych oraz wymaganiami administracyjnymi.

 4. Pełna obsługa projektu – świadczymy kompleksową obsługę projektów, w tym koordynowanie działań związanych z realizacją projektu, kontrolą wydatków, rozliczeniem projektu oraz przygotowaniem raportów.

 5. Doradztwo w zakresie raportowania – pomagamy w przygotowaniu raportów zgodnych z wymaganiami programów finansowych oraz udzielamy wsparcia przy rozliczeniu projektów.

Nasze doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowana kadra zapewniają pełne zadowolenie klientów oraz sukces w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Dzięki naszej ofercie, przedsiębiorcy zyskują dostęp do unijnych źródeł finansowania, które pozwalają na realizację innowacyjnych projektów i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych.

Skorzystaj tutaj!

Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie biznesowym dla przedsiębiorców, którzy planują założenie lub rozwój swojego biznesu.

Oferujemy profesjonalne doradztwo, które obejmuje m.in.:

 1. Przygotowywanie biznes planów – pomagamy w opracowaniu kompleksowych biznes planów, które pozwalają na skuteczne zabezpieczenie finansowania projektu oraz uzyskanie zaufania potencjalnych partnerów biznesowych.

 2. Analizy finansowe – przeprowadzamy analizy finansowe, w tym analizy wskaźnikowe, prognozy finansowe oraz wyceny przedsiębiorstw.

 3. Studia wykonalności – przeprowadzamy studia wykonalności, które pozwalają na ocenę ryzyka inwestycyjnego, wskazują perspektywy rozwoju przedsięwzięcia oraz określają poziom opłacalności inwestycji.

 4. Planowanie strategiczne – doradzamy w zakresie planowania strategicznego, w tym określaniu celów i strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz wyborze narzędzi, które pozwolą na osiągnięcie celów.

 5. Konsultacje biznesowe – udzielamy konsultacji biznesowych, które pozwalają na rozwiązywanie bieżących problemów przedsiębiorstwa oraz pomagają w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Działamy na rzecz przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje biznesy oraz osiągać sukcesy na rynku. Dzięki naszym usługom, przedsiębiorcy zyskują kompleksowe wsparcie, które pozwala na skuteczne zarządzanie biznesem oraz uzyskanie konkurencyjnej pozycji na rynku.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do kontaktu z naszym zespołem specjalistów.

Skorzystaj tutaj!

Oferujemy wsparcie technicznego oraz wsparcie przy pierwszych fazach pomysłu. Oferujemy kompleksowe usługi, które obejmują m.in.:

 1. Tworzenie stron internetowych – projektujemy i tworzymy strony internetowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Stawiamy na unikalne rozwiązania, które pozwalają na uzyskanie atrakcyjnego wyglądu strony oraz łatwą nawigację.

 2. Wsparcie techniczne – zapewniamy wsparcie techniczne, które obejmuje m.in. konfigurację i instalację oprogramowania, bieżącą pomoc techniczną, aktualizacje oraz monitorowanie działania strony.

 3. Wsparcie oraz ocena w pierwszych fazach pomysłu – pomagamy naszym klientom w pierwszych fazach pomysłu, oceniamy szanse powodzenia projektu oraz wskazujemy na potencjalne zagrożenia. Dzięki temu, nasze doradztwo pozwala na skuteczne rozpoczęcie projektu.

 4. Kosztorysy, szacowane koszty danych projektów z zakresu IT – przygotowujemy kosztorysy oraz szacunkowe koszty dla projektów z zakresu IT. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą dokładnie oszacować koszty projektu oraz odpowiednio je przygotować.

Działamy na rzecz przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje biznesy oraz uzyskać konkurencyjną pozycję na rynku. Dzięki naszym usługom, przedsiębiorcy zyskują kompleksowe wsparcie, które pozwala na skuteczne zarządzanie stroną internetową oraz uzyskanie pozytywnych efektów biznesowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do kontaktu z naszym zespołem specjalistów.

Skorzystaj tutaj!

– pomoc w stworzeniu oprogramowania na zlecenie klienta
– nowe innowacyjne pomysły, podążające za technologią, które ułatwiają funkcjonowanie firmy
– analiza obecnego oprogramowania pod względem jego funkcjonalności
– modernizacja istniejących już programów

Skorzystaj tutaj!

– bieżące informacje na temat dotacji
– wnioski, wskazówki oraz porady, które pomagają przygotować dokumenty dla potencjalnych wnioskodawców
– możliwość reklamowania na portalach
– Informacje dotyczące świata

Skorzystaj tutaj!

Budowa i redefinicja strategii gospodarczych w firmie jest kluczowa dla jej sukcesu i przetrwania na rynku. Strategia gospodarcza określa, w jaki sposób firma będzie osiągać swoje cele biznesowe i jak będzie konkurować z innymi firmami w swoim sektorze.

Proces budowy strategii gospodarczej powinien uwzględniać analizę wewnętrznych i zewnętrznych czynników, takich jak:

 1. Analiza SWOT: identyfikacja mocnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń ze strony rynku.

 2. Analiza konkurencji: określenie, jak firma wypada w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami w swoim sektorze.

 3. Analiza rynku: określenie potrzeb i oczekiwań klientów oraz trendów rynkowych.

 4. Analiza wewnętrzna: identyfikacja zasobów i kompetencji firmy.

Na podstawie tych analiz, firma może zdefiniować swoje cele biznesowe i określić, jakie działania są konieczne do ich osiągnięcia.

Redefinicja strategii gospodarczej jest konieczna, gdy warunki rynkowe ulegają zmianie lub gdy firma potrzebuje dostosować swoją strategię do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. Proces redefinicji powinien uwzględniać ponowną analizę wewnętrznych i zewnętrznych czynników i dostosowanie strategii do aktualnych okoliczności.

Podsumowując, budowa i redefinicja strategii gospodarczych to ważne działania, które pozwolą firmie na osiągnięcie swoich celów biznesowych i konkurowanie na rynku. Wymagają one przemyślanej i uważnej analizy wewnętrznych i zewnętrznych czynników oraz dostosowania strategii do zmieniających się warunków rynkowych.

Przygotowanie działalności pod względem prawnym oraz obowiązujących przepisów zależy w dużej mierze od rodzaju prowadzonej działalności oraz miejsca jej wykonywania. Ogólnie jednak, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy wypełnić szereg formalności oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia i pozwolenia.

Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych kroków, które warto podjąć przed rozpoczęciem działalności:

 1. Wybranie odpowiedniej formy prawno-organizacyjnej swojej działalności. W Polsce najczęściej wybieranymi formami są: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 2. Zarejestrowanie  firmy w właściwym rejestrze. W Polsce rejestrację firmy prowadzi się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zależności od formy prawnej.

 3. Uzyskanie NIP (numer identyfikacji podatkowej) oraz REGON (numer statystyczny). NIP jest niezbędny do rozliczenia podatków, natomiast REGON jest potrzebny do uzyskania dostępu do informacji o firmie oraz do zbierania danych statystycznych.

 4. Zarejestrowanie  w urzędzie skarbowym. Każdy przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia ewidencji księgowej oraz regularnego rozliczania się z podatków.

 5. Zgłoszenie firmy do ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Przedsiębiorcy muszą regularnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

 6. Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi Twojej branży oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, BHP, ewentualnie koncesji, zezwoleń, pozwoleń na działalność.

 7. W przypadku prowadzenia sklepu internetowego, konieczne będzie spełnienie wymagań ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Przygotowanie działalności pod względem prawnym oraz obowiązujących przepisów może być złożonym procesem i warto skorzystać z pomocy specjalisty w tej dziedzinie.

Analiza finansowa to proces oceny zdolności finansowej firmy, jej stabilności i wydajności. Zwykle analiza finansowa obejmuje badanie wyników finansowych firmy, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne. Poniżej przedstawiam kilka metod analizy finansowej.

 1. Analiza wskaźnikowa: Metoda ta polega na obliczeniu różnych wskaźników finansowych, które pomagają zrozumieć stan finansowy firmy. Przykładowe wskaźniki to wskaźnik płynności, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik rentowności.

 2. Analiza trendów: Ta metoda polega na porównaniu wyników finansowych firmy z wynikami z poprzednich lat. Można w ten sposób określić, czy firma ma tendencję do wzrostu czy spadku, a także zidentyfikować trendy w zachowaniu finansowym firmy.

 3. Analiza porównawcza: Metoda ta polega na porównaniu wyników finansowych firmy z wynikami innych firm w branży. Można w ten sposób ocenić, czy firma jest bardziej lub mniej skuteczna w zarządzaniu finansami w porównaniu z innymi firmami.

 4. Analiza przepływów pieniężnych: Ta metoda polega na badaniu przepływów pieniężnych firmy, czyli wpływów i wydatków. Dzięki temu można określić, czy firma ma dostateczne środki finansowe, aby kontynuować swoją działalność i czy jest w stanie spłacać swoje zobowiązania.

Analiza finansowa jest ważnym narzędziem zarządzania finansami firmy. Pomaga zrozumieć, jak firma działa i jakie są jej mocne i słabe strony. Dzięki temu można podjąć odpowiednie decyzje, aby poprawić jej zdolność do generowania zysków i utrzymania stabilności finansowej.

Informatyka to dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów. Informatyka obejmuje szeroki zakres tematów, w tym m.in. programowanie, bazy danych, sieci komputerowe, systemy operacyjne, algorytmy, sztuczną inteligencję, projektowanie stron internetowych oraz wiele innych zagadnień związanych z technologią i komputerami.

Wsparcie w zakresie informatyki może odnosić się do różnych rodzajów pomocy, takich jak:

 • rozwiązywanie problemów technicznych związanych z urządzeniami lub oprogramowaniem komputerowym,
 • projektowanie, tworzenie i wdrażanie oprogramowania,
 • instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i oprogramowania,
 • szkolenia w zakresie korzystania z różnego rodzaju aplikacji lub narzędzi informatycznych,
 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań informatycznych dla danego przedsiębiorstwa lub instytucji.

Wsparcie w zakresie informatyki jest ważne dla zapewnienia sprawnego działania systemów informatycznych, co pozwala na efektywną pracę w dzisiejszych czasach, gdzie większość działań podejmowanych jest z wykorzystaniem komputerów i innych urządzeń elektronicznych.

Aby skutecznie wspierać komunikację z mediami, Facebookiem itp. oraz reklamą marketingową, warto zastosować kilka działań:

Wsparcie w komunikacji z mediami:

 • Budowanie dobrych relacji z dziennikarzami poprzez zaproszenie ich na wydarzenia, udostępnianie wartościowych informacji i umożliwienie przeprowadzania wywiadów z przedstawicielami firmy.
 • Przygotowanie profesjonalnych materiałów prasowych, które będą ciekawe dla mediów i zawierające wartościowe informacje.
 • Regularna aktualizacja strony internetowej firmy z wartościowymi treściami, co zwiększa szansę na zainteresowanie mediów.
 • Regularne publikowanie informacji i ciekawostek na profilach mediów społecznościowych firmy, co pozwala na pozyskanie nowych czytelników i zwiększenie zasięgu publikowanych treści.

Wsparcie w komunikacji na Facebooku:

 • Tworzenie ciekawych treści, które angażują użytkowników i skłaniają ich do komentowania oraz udostępniania postów.
 • Regularne publikowanie postów na Facebooku i zachęcanie do polubienia strony, co zwiększa zasięg publikowanych treści.
 • Reagowanie na komentarze użytkowników w sposób szybki i profesjonalny, co pozytywnie wpływa na reputację firmy.
 • Korzystanie z reklam Facebookowych, które pozwalają na dotarcie do większej liczby osób i zwiększenie zasięgu publikowanych treści.

Wsparcie w reklamie marketingowej:

 • Określenie celów i grupy docelowej kampanii reklamowej, co pozwala na lepsze dopasowanie przekazu do odbiorców.
 • Dostosowanie przekazu reklamowego do specyfiki kanału, na którym jest ona publikowana, co pozwala na zwiększenie skuteczności kampanii.
 • Regularne monitorowanie wyników reklamy i dostosowywanie strategii, w razie potrzeby.
 • Inwestowanie w narzędzia do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej, co pozwala na ocenę efektywności działań i dostosowanie strategii do potrzeb firmy.

Wszystkie te działania wymagają systematyczności, konsekwencji i dobrze przemyślanej strategii. Warto także korzystać z usług specjalistów z dziedziny marketingu, którzy pomogą w doborze właściwych narzędzi i sposobów komunikacji z mediami oraz klientami.

Outsourcing podstawowych procesów biznesowych to praktyka polegająca na zleceniu działań związanych z podstawowymi procesami biznesowymi (np. obsługa klienta, księgowość, IT, HR) zewnętrznym firmom specjalizującym się w danej dziedzinie. Praktyka ta ma wiele korzyści dla firm, w tym:

 1. Oszczędność czasu i kosztów – outsourcowanie procesów biznesowych pozwala firmom skupić się na swoich podstawowych działaniach i zarządzaniu, zamiast poświęcać czas i zasoby na obsługę klienta, księgowość, IT czy HR. W rezultacie, koszty i czas związane z wykonywaniem tych zadań są zwykle niższe, niż gdyby były one wykonywane wewnętrznie.

 2. Poprawa jakości usług – zlecenie podstawowych procesów biznesowych specjalistom w danej dziedzinie, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie, może przyczynić się do poprawy jakości usług świadczonych przez firmę.

 3. Dostęp do najnowszych technologii – outsourcowanie procesów biznesowych może umożliwić firmie dostęp do najnowszych technologii i najlepszych praktyk w danej dziedzinie, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy.

 4. Skalowalność – outsourcowanie pozwala firmie na elastyczne dostosowywanie swoich potrzeb do zmieniających się warunków rynkowych. W przypadku wzrostu lub spadku zapotrzebowania na określone usługi, firma może łatwo zwiększyć lub zmniejszyć zlecenia, zamiast zatrudniać lub zwalniać pracowników.

 5. Zmniejszenie ryzyka – outsourcing pozwala firmie na minimalizację ryzyka związanego z obsługą klienta, księgowością, IT czy HR. Zewnętrzne firmy specjalizujące się w tych dziedzinach zazwyczaj posiadają odpowiednie procedury i systemy kontroli, które minimalizują ryzyko błędów.

Podsumowując, outsourcing podstawowych procesów biznesowych może przyczynić się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy, a także oszczędności czasu i kosztów. Jednak przed podjęciem decyzji o outsourcingu, należy dokładnie przeanalizować korzyści i wady oraz znaleźć odpowiedniego dostawcę usług.

Skorzystaj tutaj!

Najnowsze informacje

Kredyt ekologiczny – dotacja z BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków dofinansowanie na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia), której efektem musi być...

Read More