Ogłoszenie wyników naboru w konkursie „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (Działanie 2.1 Programu Inteligentny Rozwój)

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów nierekomendowanych do wsparcia w ramach konkursu 2.1/1/2019 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wnioski w konkursie były przyjmowane od 11 marca – 30 kwietnia 2019 r.

Był to szósty nabór, w którym przedsiębiorcy mogli ubiegać się o wsparcie na stworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych. W ramach tego naboru złożono 121 wniosków, a do dofinansowania zostało wybranych 41. Wybrani przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 278 mln zł.

Lista projektów znajduje się na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

* * *

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w  infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR zostało stworzone w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania i ponoszenia większych nakładów finansowych w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Działanie to ma na celu zapewnienie środków na stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia prac B+R, czyli tworzenie i rozwijanie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Działanie zapewni przedsiębiorcom wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uzyskają możliwość prowadzenia prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a następnie wprowadzania ich na rynek. Dzięki temu liczba innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań wprowadzanych na rynek zwiększy się.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz