Ponad 14 mln zł na odnawialne źródła energii dla Mazowsza

Kolejne 17 projektów otrzyma unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków i dofinansował następne projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Wsparcie unijne w wysokości przeszło 14 mln zł trafi do mazowieckich przedsiębiorców.

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, dlatego inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) są potrzebne, opłacalne i co ważne, zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. Nabór z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Do tej pory dofinansowanie otrzymało 6 projektów. W tym tygodniu do tego grona dołączyło 17 inwestycji. Na realizację projektów do mazowieckich przedsiębiorców trafi blisko 19,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Założenia konkursu

Na dofinansowanie mogły liczyć projekty polegające na budowie, przebudowie lub instalacji jednostek wytwórczych energii elektrycznej bądź cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (np.: fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła.

Przykłady inwestycji

Projekty, które będą realizowane dotyczą np. montażu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej na dachach budynków należących do przedsiębiorstw. Uzyskane w ten sposób promieniowanie słoneczne, będzie produkowało energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne.

W miejscowości Feliksów (gmina Sochaczew), a także w Kobiernikach powstaną elektrownie fotowoltaiczne. Działania beneficjentów pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska w regionie. Kolejny projekt zostanie zrealizowany na terenie gminy Glinojeck. Wnioskodawca zainstaluje na dachu hybrydową mikroinstalację wytwórczą OZE, która będzieprodukować energię elektryczną na potrzeby własne budynków hotelowych. Wykorzystywana w ten sposób energia odnawialna będzie pochodziła z promieniowania słonecznego oraz z energii wiatru.

– Zapotrzebowanie na ekologiczną energię stale rośnie, dlatego inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) są potrzebne. Kolejne 17 projektów otrzyma szansę na realizację i ponad 14 mln zł trafi do mazowieckich firm.  Mazowsze jest eko – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz