Dotacje przewidziane na maj

Dotacje przewidziane na maj

Majówka za nami więc po odpoczynku możemy wrócić do realizacji projektów z pełnym zaangażowaniem. Problemem jednak stają się aspekty finansowe. Na ratunek są aktualne Programy Unijne, które mogą temu zaradzić. Dotacje są przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców, którzy planują rozwinąć swoją działalność poprzez badanie i rozwój. Dofinansowanie można również uzyskać na innowacyjny pomysł lub produkt.

Programy Unijne

Obecnie trwają aż 64 nabory do programów ogólnopolskich oraz 122 konkursy regionalne. Nie można zapominać o 20 konkursach z Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Programy Unijne dla przedsiębiorców

Na programach skorzystają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, które chciałyby rozwinąć centrum badawczo-rozwojowe. Na projekty z województwa mazowieckiego przeznaczono 60 mln złotych, a na pozostałe zarezerwowano aż 280 mln złotych. Za pomocą programu Inteligentny Rozwój, środki  można przeznaczyć na zakup aparatury, sprzętu oraz technologii potrzebnej do badań.

 Przedsiębiorstwa micro, małe i średnie mogą przystąpić do konkursu Inteligentny Rozwój organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przystąpienie do “szybkiej ścieżki” może wpłynąć na czas rozpatrywania wniosków dotacyjnych. W grę wchodzą kwoty od 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe, przez 15 mln euro na projekty z badaniami przemysłowymi, po prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis) do 200 000 euro.

Programy Unijne dla instytucji i organizacji

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz jednostki naukowe mają w maju znacznie szersze od MŚP możliwości uzyskania dofinansowania.  Wszystkie programy Unijne zostały podzielone na : szkolenie, infrastrukturę społeczną, naukę i edukację, zdrowie oraz transport. Poniżej opis każdego z programów.

Szkolenie — dotacje przeznaczone są  na organizację szkoleń dla pracowników administracji publicznej związane z dostępnością przestrzeni i budynków dla osób niepełnosprawnych.

Infrastruktura społeczna –są to projekty obejmujące aktywizację społeczno-zawodową osób narażonych na ubóstwo, tworzenie nowych placówek opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, a także zintegrowane usługi związane z edukacją, poradniami specjalistycznymi oraz szeroko pojętą kwestią opieki.

Nauka i Edukacja —programy pomagają kształtować  i rozwijać  kompetencje kluczowych uczniów,  tworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz realizację staży i praktyk zawodowych.

Zdrowie — powstało aż  10 konkursów z usługami i programami zdrowotnymi w tle. Programy Unijne związane ze zdrowiem dotyczą przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, wsparciem tworzenia nowych form opieki medycznej oraz przygotowaniem wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Transport — w maju organizowane są również konkursy związane z działaniami w obszarze transportu.

Dodaj komentarz