OECD podniosła prognozę wzrostu PKB Polski

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podniosła prognozę wzrostu PKB Polski z 4,2% do 4,3% w 2019 r. oraz z 3,5% do 3,8% w 2020. Przewidywania na 2021 r. mówią o wzroście rzędu 3,0%.

Grafika przedstawia napis PKB, z logo Analizy MR oraz zdjęciem rozsypanych stuzłotowych banknotów

Korekta in plus dla br. wynika z wyższej niż w maju prognozy wzrostu inwestycji (8,6% vs 5,8%). Wyższe przewidywania na rok 2020 to efekt wyższej prognozy konsumpcji prywatnej (4,7% vs 4,2%). Przewidywany na najbliższe dwa lata wzrost będzie opierał się na solidnych podstawach makroekonomicznych polskiej gospodarki. Inflacja w Polsce w 2020 r., według prognoz OECD, wyniesie 2,9%, a rok później 2,8 %.

W swoich rekomendacjach dla Polski OECD wskazuje między innymi na: zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki nad dziećmi, by poprawić udział kobiet w rynku pracy, stworzenie ram monitoringu imigracji, rozwój zachęt do dłuższego uczestnictwa w rynku pracy, prowadzenie przewidywalnej i długoterminowej polityki klimatycznej.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz