Niska emisja i RIS3 tematem najbliższych wydarzeń platform learningowych Interreg Europa

Eksperci tematyczni zaplanowali na wrzesień 2019 roku kolejne wydarzenia dla praktyków z całej Europy. Podczas webinarium i warsztatu poruszana będzie tematyka istotna dla wszystkich miast i regionów:  transformacja energetyczna oraz inteligentne specjalizacje. Zachęcamy polskie instytucje do udziału.

  • 13.09.2019 r., w godz. 10:30 – 12:00 webinarium (on-line) One-stop-shops for deep energetic refurbishment of private buildings Punkty kompleksowej obsługi (one-stop-shops) to narzędzia, które oferują całościowe rozwiązania dla właścicieli budynków w zakresie modernizacji, w tym oceny efektywności energetycznej budynków, doradztwa oraz uzyskiwania dostępu do finansowania i kontaktu z kontrahentami. Swoim doświadczeniem z wdrażania punktów podzielą się instytucje francuskie (miasto Lille, region Grand Est) i holenderska (Reimarkt).
    Komisja Europejska wspiera tworzenie punktów kompleksowej obsługi przez inicjatywę The Smart Finance for Smart Buildings (inicjatywa jest jednym z tematów trwającego obecnie konkursu w obszarze Energii, w programie Horyzont 2020) oraz dyrektywę New Energy Performance in Buildings, obowiązującą od 9 lipca 2018 roku. Punkty kompleksowej obsługi mają być jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających Europie przechodzenie na inteligentne rozwiązania energetyczne.  

  • 25.09.2019 r., Bruksela, warsztaty Better Designing and Monitoring Regional Smart Specialisation Strategies (RIS3) Głównym celem warsztatów jest wsparcie regionów w przygotowaniu do prac nad RIS3 w nowym okresie programowym 2021 – 2027. Eksperci programu Interreg Europaspecjalizujący się w tematyce  badań i innowacji, przedstawiciele DG REGIO, Uniwersytetu w Utrechcie, Platformy S3 oraz projektów Interreg Europa przybliżą najnowsze trendy i narzędzia do monitorowania, oceny i tworzenia strategii RIS3. Wiedza zdobyta w trakcie warsztatów powinna ułatwić planowanie bardziej innowacyjnych rozwiązań w regionach.
    Strategie inteligentnych specjalizacji to ważny element polityki spójności UE. Zdaniem komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu strategie RIS3 odegrają jeszcze większą rolę po 2020 roku.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz