Sukcesy programu Polska Wschodnia

W ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), zarządzanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, beneficjenci podpisali 840 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 9 mld zł. Wartość unijnego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to ponad 6 mld zł. Tym samym kontraktacja wynosi już blisko 73% dostępnych środków. Do beneficjentów programu do tej pory trafiły blisko 3 mld zł.

– Sukces realizacji programu to nie tylko liczby, a przede wszystkim konkretne korzyści dla mieszkańców makroregionu, kolejne szanse dla przedsiębiorców i nowe atuty dla przyszłych inwestorów. Efekty realizowanych projektów już są widoczne. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorstwa zwiększają swoją konkurencyjność. Powstają też nowe innowacyjne firmy – start-upy. Poprawia się dostępność transportowa makroregionu i łatwiej jest dojechać do stolic województw, a także poruszać się po nich ekologicznym transportem zbiorowym. Poprawia się także jakość międzywojewódzkich linii kolejowych – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Program Polska Wschodnia służy rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego celem jest także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu poprzez poprawę dostępności transportowej.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej aktywnie i skutecznie sięgają po dotacje. Podpisali już 787 umów na aktywizację start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków oraz rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego. Łączna wartość tych przedsięwzięć sięga prawie 2 miliardy złotych, a wartość dofinansowania z EFRR to ponad 1 miliard złotych.

Przewiduje się, że dzięki tym działaniom w województwach Polski Wschodniej zostanie wspartych blisko 2000 przedsiębiorstw, które wygenerują inwestycje prywatne na poziomie co najmniej 762,2 miliona złotych.

– Naszym priorytetem jest zwiększenie inwestycji prywatnych w miastach średniej wielkości oraz w ich najbliższym otoczeniu. Dzięki aktywności polskich przedsiębiorców cel ten stopniowo realizujemy – powiedział Adam Hamryszczak.

Nowoczesna infrastruktura drogowa i komunikacja miejska

Program Polska Wschodnia to ponad 3,6 miliarda złotych w inwestycjach w infrastrukturę drogową, w tym ponad 1,62 miliarda złotych na rozwój komunikacji miejskiej w stolicach województw Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych. Dzięki środkom Programu powstanie nowych lub zostanie przebudowanych około 150 km dróg.

– Poprzez ważne dla samorządów inwestycje drogowe oraz realizacje projektów dotyczących ekologicznego transportu miejskiego konsekwentnie poprawiamy jakość życia mieszkańców makroregionu – podkreślił wiceminister Hamryszczak.

W województwie podkarpackim, a konkretnie w Rzeszowie zakupionych zostanie 130 szt. ekologicznego taboru komunikacji miejskiej, w tym 10 szt. z napędem elektrycznym (planowana jest również stacja ładowania). Budowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej sprzyjać będzie oddanie do użytku ponad 6,5 km nowych dróg dla rowerów oraz parkingi typu Bike&Ridełącznie na 60 miejsc postojowych.

Lublin realizuje 4 inwestycje transportu miejskiego, w ramach których rozbudowana zostanie sieć trolejbusowa, zaś komunikacja autobusowa zyska priorytet w postaci dodatkowych 15 km buspasów. Do obsługi linii komunikacji miejskiej zakupiony zostanie nowoczesny tabor trolejbusowy (40 szt.) oraz autobusowy, w tym pojazdy elektryczne (32 szt.) – łącznie 95 szt. Infrastruktura rowerowa wzbogaci się o kolejnych 15 km dróg rowerowych w mieście oraz 3 parkingi B&R na 120 miejsc postojowych. Powstanie także parking P&R z 54 miejscami postojowymi, w tym 3 dla niepełnosprawnych. Pasażerowie skorzystają ponadto na obszarowej rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej.

Główną olsztyńską inwestycją w zakresie transportu miejskiego będzie budowa drugiej linii tramwajowej łączącej południowe osiedla z Centrum. Do obsługi rozbudowanej sieci tramwajowej zakupiony zostanie również tabor tramwajowy (4 szt.).

Transport kolejowy

Wartość dofinansowania  na rozwój infrastruktury kolejowej to prawie 1,6 miliarda złotych. Za te pieniądze przebudowanych zostanie około 545 km linii kolejowych.
Obecnie trwają m.in. prace na liniach kolejowych: nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz, nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn, nr 219 na odcinku Ełk – Szczytno, nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki), nr 31 na odcinku granica województwa podlaskiego – Czeremcha – Hajnówka oraz nr 52 Lewki – Hajnówka.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz