Trzy polskie projekty wśród niemal 70 z całej Europy – znamy wyniki konkursu z puli ogólnej CEF

148 projektów walczyło o 450 mln euro z tzw. puli ogólnej, czyli środków Instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF), z których mogą korzystać wszystkie kraje członkowskie UE. Ostatecznie wsparcie otrzyma 67 inwestycji. Wśród nich 3 z Polski.

Do oceny Komisji Europejskiej przekazanych zostało dziewięć wniosków aplikacyjnych przez beneficjentów z Polski. Pięć z nich to przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, a cztery wnioski dotyczyły projektów studyjnych.

Po przeprowadzonej ocenie oraz rekomendacji Komisji Europejskiej, zatwierdzonej 25 marca br. przez państwa członkowskie, wsparcie z CEF otrzymały 3 polskie projekty:

  1. Eliminacja wąskich gardeł ‘ostatniej mili’ – budowa parkingu rezerwowego w terminalu promowym w Świnoujściu – projekt zgłoszony przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Śwonoujście S.A.
  2. Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym w Porcie Gdynia – projekt zgłoszony przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  3. Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie morskim w zakresie dostępowej infrastruktury drogowo-kolejowej – projekt zgłoszony przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Łączna kwota dofinansowania CEF uzyskanego przez te projekty to 6,6 mln euro.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz