Program dla Śląska – nowe przedsięwzięcia, dodatkowe fundusze

Podczas Kongresu Programu dla Śląska Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju, mówił, że dzięki zaangażowaniu wszystkich interesariuszy programu w gospodarce pracuje już 48 miliardów złotych z 57 planowanych. Teraz do Programu dla Śląska dochodzą nowe przedsięwzięcia i środki finansowe.

Na zdjęciu dwie stojące osoby - po prawej stronie premier Mateusz Morawiecki, w tle jasny ekran.

2 i 3 października w Katowicach odbył się Kongres Programu dla Śląska. Jego kontynuacją jest posiedzenie Rady Wykonawczej programu, która pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego spotkała się 10 października. Członkowie rady zdecydowali o dołączeniu do Programu dla Śląska 32 nowych przedsięwzięć o wartości 5 miliardów złotych. Oznacza to, że teraz Program dla Śląska to 116 projektów o łącznej wartości 62 miliardów złotych.

Program dla Śląska ma charakter otwarty, więc w planach jest dołączanie do niego kolejnych inicjatyw. Przez lata ten region był sercem polskiego przemysłu. Za pomocą działań w programie chcemy odbudować jego pozycję, zmieniając systematycznie strukturę gospodarki w regionie. Jeśli Śląsk ma kojarzyć się z kopalnią, niech to będzie kopalnia innowacji – mówił minister Jerzy Kwieciński.

Podpisujemy umowy na rozwój infrastruktury w województwie śląskim. Zatwierdziliśmy nowe projekty na 5 mld zł, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i przyciągną nowych przedsiębiorców – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia podsumowującego spotkanie Rady Wykonawczej.

Dwie umowy

10 października w Katowicach zostały podpisane również dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza–Milówka. Chodzi o 8,5-kiometrową obwodnicę Węgierskiej Górki, na której budowę umowę z wykonawcą podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt zakłada również powstanie dwóch tuneli pod masywem Białożyński Groń o długości 830 i 980 metrów.

To oczekiwana od lat inwestycja, która przyczyni się do odkorkowania trasy, a tym samym poprawi komfort podróży. Ma ona także bardzo ważny wymiar lokalny. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości poprawi jakość życia mieszkańców – powiedział Grzegorz Puda, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Druga umowa zawarta między PKP Polskie Linie Kolejowe SA a zarządem województwa śląskiego dotyczy modernizacji linii kolejowej łączącej Cieszyn i Wisłę. Wartość inwestycji to ponad 565 milionów złotych, z czego 324 miliony złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego. – 43 milionów złotych do tego przedsięwzięcia dołoży budżet państwa. To ważna linia komunikacyjna nie tylko dla mieszkańców Śląska, lecz także turystów odwiedzających nasz region – zaznaczył wiceminister Grzegorz Puda. Dzięki umowie zostaną zmodernizowane 23 perony na 19 stacjach i przystankach, zostanie także wymienionych 25 kilometry torów, co zwiększy przepustowość linii.

32 nowe przedsięwzięcia

Wśród nowych przedsięwzięć dołączonych do Programu dla Śląska znalazły się między innymi pilotażowy projekt InnoEnergy na Śląsku – „Lepsza energia dla Europejczyków”, współpraca w ramach Programu Stop Smog, wsparcie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii, budowa farm fotowoltaicznych na terenie Górnego Śląska czy odmulenie Jeziora Żywieckiego.

Podczas spotkania odbyła się również inauguracja platformy internetowej Programu dla Śląska, która została opracowana przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Zdjęcia: Krystian Maj/KPRM

Materiały

Broszura o Programie dla Śląska
Program​_dla​_Śląska​_broszura.pdf 1.22MB

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz